Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Vyhodnocení zapojení školy do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích za období 2018 - 2020

Vloženo: 22.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 97x
Již dva roky je Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích Národního pedagogického institutu. Škola si za tuto dobu formulovala svou vizi, misi a strategické cíle, ke kterým se snaží dospět. A učinila opravdu velký pokrok. 

Z provedeného dotazníkového šetření v květnu 2020, kterého se účastnilo 44 pedagogů, vyplynulo, že 90% pedagogů oceňuje zejména tyto oblasti: Výborné vztahy mezi pracovníky a podporující klima Systematická a kvalitní kontrola Podpora rozvoje učitelů a jasná personální politika. Zároveň naprostá většina pedagogů vyjadřuje vedení školy vysokou důvěru. Ve všech sledovaných oblastech došlo ve srovnání s počátečním stavem v roce 2018 ke znatelnému zlepšení.

Z vnitřního průzkumu školy také vyplynulo, že většina pedagogů vnímá vytvoření Akčního plánu školy (který je součástí Strategického plánu školy) kladně a že cíle v něm uvedené přispěly ke zkvalitnění vzdělávání ve škole. Značný posun školy potvrdila i kontrola České školní inspekce (říjen 2019), jejíž hodnocení vyznělo pro školu také velmi pozitivně. To je tedy oceněním kvalitní práce kvalifikovaného pedagogického sboru a paní ředitelky Gabriely Křížkové, jejíž výborné organizační schopnosti, pečlivost, preciznost a neskutečné pracovní nasazení posouvají školu mezi špičky v oboru.

Mgr. Klára Šafránková konzultant rozvoje škol v projektu SRP NPI