Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

IV. třída - UKR

Vloženo: 29.9.2022 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 988x

Třída je převážně třídou předškolních dětí, které se přistěhovaly z Ukrajiny. Nejdůležitějším úkolem je adaptace na nové prostředí MŠ, začlenění dětí do kolektivu, pochopení a dodržování základních pravidel a všestranná příprava pro vstup do 1. třídy. Děti jsou vedeny k pořádku, ohleduplnému chování, respektu a sounáležitosti. Ve třídě je paní učitelka, která mluví ukrajinským jazykem, a také paní učitelka, která mluví českým jazykem. Obě tak přispívají k odbourání jazykové bariéry a vytváření bezpečného prostředí pro děti s dostatkem podnětů.

Velký důraz je kladen na správný úchop při práci s tužkou, grafomotorická cvičení, správné držení těla při práci u stolečku. Děti jsou vedeny k samostatné práci, rozvíjeny jsou rozumové schopnosti, předmatematické a předčtenářské dovednosti, prostorová orientace, logické myšlení, řeč, hudební a výtvarný projev. Rozvoji grafomotorických dovedností se děti věnují v každodenních opakujících se činnostech, cíleně pak v kroužku grafomotoriky, kterého se účastní všechny předškolní děti.

 

 


Učitelky:

Mgr. Bc. Olesia Subota

Bc. Pavla Šulcová

AP Jitka Lisnerová

 

Telefonní kontakt:

417 553 049

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.