Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 14.6.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 30x

Název projektu: Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti
Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436
Doba realizace:
1.1.2020 - 31.12.2022

Anotace projektu:

Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických
materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti
s rozvojem (i) porozumění čtenému, schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti
prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou
akčního výzkumu.

Projekt na ZŠ Koperníkova:

V rámci projektu Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti plní žáci 8. a 9. ročníku v předmětech Výchova k občanství, Dějepis a Svět práce různé aktivity pomáhající rozvinout jejich myšlenkové dovednosti. Žáci si mohou v průběhu školního roku 2020/2021 a 2021/2022 vyzkoušet řadu aktivit rozšiřující jejich metakognitivní dovedností (metoda pětilístku, metoda T-graf, metakognitivní otázky apod.). Žáci se dále učí, jak nejlépe o dané problematice diskutovat, přijímat či vyvracet názory ostatních, pracovat ve skupinách.

REM - publicita


Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 1185x

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 91x
Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, Výzvy č. 02_20_080 Šablony III– mimo hlavní město Praha

Projekt s názvem Společně objevovat, poznávat a učit se má za cíl rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, podporu žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Získaná dotace ve výši 813 319,- Kč bude použita k naplňování výstupů plánovaných aktivit projektu, jehož délka trvání je 24 měsíců, od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 85x
Od 1. 9. 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

Vloženo: 22.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 424x
Již dva roky je Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích Národního pedagogického institutu. Škola si za tuto dobu formulovala svou vizi, misi a strategické cíle, ke kterým se snaží dospět. A učinila opravdu velký pokrok. 

Vloženo: 20.10.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 568x
V červnu roku 2019 jsme byli osloveni obecně prospěšnou společností yourchance o.p.s. a vstoupili jsme do projektu Finanční gramotnost do škol.

Vloženo: 17.10.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 173x
Od 1. 9. 2018 je škola zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který s podporou evropských fondů realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Doba trvání projektu je 24 měsíců.

Vloženo: 17.10.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 157x
Od 1. 1. 2019 je škola zapojena do projektu Technologické agentury ČR s názvem „Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání“.

Vloženo: 17.10.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 198x

Vloženo: 29.12.2018 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 326x
Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha.

Celkem: 15 článků