Kotva
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady
13.9.2018

Výsledky voleb jsou zveřejněny v záložce - Základní škola - Aktuality ZŠ.

Pokladní hodiny sekretariátu
25.9.2017

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 1. 10. 2017 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí 7:30 - 10:00 h

středa   7:30 - 10:00 h

pátek  12:30 - 14:00 h

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 

I. třída – HOUSENKY

Vloženo: 3.9.2018 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 1475x |
Třidu Housenek navštěvuji děti ve věku 2 - 3,5 roku. Hlavním úkolem učitelek je pomoci dětem s odloučením od rodičů a postupnou adaptací na prostředí MŠ a nové kamarády. Navázat s rodiči pozitivní vazby a ve spolupráci s nimi rozvíjet dítě ve všech oblastech výchovy i vzdělávání . Společně podpořit postupné zvládání základních hygienických návyků, samostatné a čisté stolování a věnovat dostatek času nácviku sebeoblužných činností. Nepodstatným úkolem je pak začlenění dětí do kolektivu třídy, jejich socializace, pochopení a dodržování základních pravidel.Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k živé i neživé přírodě, vhodnou formou jsou jim přibližovány zákonitosti přírody i život v ní. Jsou vedeny k pořádku, ohleduplnému chování, respektu a sounáležitosti.

Učitelky MŠ

Dana Horáková

Bc. Kateřina Křížová

 

 

Telefonní kontakt:

417 553 061