Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.7.2016 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 12400x

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.


Základní informace

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Školským obvodem pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, tvoří celé území Statutárního města Teplice. Tzn., že všechny děti s místem trvalého pobytu v Teplicích jsou „spádové“, tedy že dítě s místem trvalého pobytu v Teplicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo Teplice.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. 
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PDF) (Velikost: 126.42 kB)
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (WORD) (Velikost: 36.92 kB)
 3. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ (Velikost: 187.17 kB)
 4. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte  (PDF) (Velikost: 78.69 kB)
 5. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte  (WORD) (Velikost: 14.01 kB)
 6. Zápis do MŠ - Informace pro rodiče (Velikost: 209.58 kB)
 7. Školní řád MŠ (Velikost: 243.4 kB)
 8. Poprvé jdu do mateřské školy... (Velikost: 171.51 kB)
 9. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2021/2022 (Velikost: 570.67 kB)
 10. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání_září 2021 (Velikost: 574.14 kB)