Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 7.1.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 88x
Vážení rodiče,
usnesením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření se od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 omezuje prezenční výuka žáků na základních školách. V souladu s usnesením vlády bude škola realizovat výuku takto:

Vloženo: 3.1.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 45x
Vážení rodiče,
od pondělí 4. 1. 2021 je umožněna v rámci systému PES (5. stupeň) osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků na prezenční výuce, stanovení provozních podmínek viz přiložený dokument.

Žáci 3. - 9. ročníků se vzdělávají distančním způsobem.


Stanovení provozních podmínek ZŠ - PES 5 - Informace pro rodiče

Vloženo: 30.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 50x
Vážení rodiče,
dne 23. 12. 2020 vydala Vláda ČR v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Usnesení č. 1378 o přijetí krizového opatření, kterým nařídila hejtmanům určit v místech potřeby školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty, s. p.,
- zaměstnanci územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností (rozšířeno v souladu s krizovým zákonem hejtmanem ÚK),

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje ze dne 30. 12. 2020 je určenou školou v ORP Teplice Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392, se sídlem Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice.

Škola bude pečovat o děti v době od 4. ledna 2021 do ukončení platnosti usnesení vlády nebo stavu nouze, a to v čase od 6.00 do 16.30 hod.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 27.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 27x
Vážení rodiče,
usnesením Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření se s účinností od 27. 12. 2020 omezuje prezenční výuka žáků na základních školách. V souladu s usnesením vlády bude škola realizovat výuku takto:

1. stupeň:
Prezenčně ve škole se vzdělávají pouze žáci 1. a 2. tříd. Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin. Žáci 3. – 5. tříd se vzdělávají distančním způsobem dle zavedeného systému distanční výuky.

2. stupeň:
Výuka žáků 6. – 9. tříd probíhá distančním způsobem dle zavedeného systému distanční výuky.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Jedno oddělení školní družiny tvoří žáci jedné třídy. Je zajištěna ranní i odpolední družina.

Školní jídelna umožňuje prezenční stravování pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole. Žáci 1. a 2. tříd mají obědy přihlášené (pokud je mají zaplacené). Ostatním žákům budou obědy odhlášeny.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Krizové optaření o provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020

Vloženo: 18.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 79x
Vedení školy přeje všem našim žákům i zaměstnancům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce plno štěstí, pohody, úspěchů a zejména pevné zdraví.

Vloženo: 18.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 130x
Ani v letošním školním roce - v době covidové - nebyli žáci III. A ochuzeni o třídní vánoční besídku, pouze proběhla netradičně za dodržení epidemiologických nařízení. I tak si ji však všichni užili.
 

Vloženo: 17.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 39x
Vážení rodiče,
ve vyhlášených volných dnech 21. a 22. 12. 2020 vzniká dle tiskové zprávy ČSSZ nárok na ošetřovné rodičům pečujícím o děti mladší 10 let. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková

Uzavření škol 21. - 22. 12. 2020 a návrh na ošetřovné

Vloženo: 16.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 44x
Vážení rodiče,
MŠMT změnilo organizaci školního roku tak, že jsou vyhlášeny dva volné dny pro žáky ve dnech 21. a 22. 12. 2020. Na tyto volné dny navazují vánoční prázdniny. Poslední den výuky (prezenční i distanční) je pátek 18. 12. 2020. Předpokládaný nástup žáků do školy je 4. 1. 2021. Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci Vás budu o způsobu výuky (prezenční či distanční) včas informovat. Sledujte prosím pravidelně Komens v Bakalářích a webové stránky školy.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková

Vloženo: 14.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 94x
V sobotu 12. 12. 2020 jeli žáci z turistického kroužku na výlet do Ústí nad Labem.

Vloženo: 29.11.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 143x
Ani třída IV. B nelenila a pilně plnila po celou dobu distančního vzdělávání zadávané úkoly. Žáci měli za úkol vytvořit mandalu (= ornamentální kruh indického původu) a použít k tomu různé přírodniny (listy, klacíky, kamínky, apod.).

Celkem: 301 článků