Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 30.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 94x
Podle ustanovení § 167 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Teplice, Koperníkova 2592, statutárním městem Teplice, vyhlašuji volby do školské rady, které se uskuteční dne 31. 8. 2020. Volit se bude člen školské rady za pedagogické pracovníky.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vyhlášení voleb do školské rady

Vloženo: 2.7.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 389x
V úterý 30. června bylo na obou stupních naší školy rozdáno vysvědčení. V době koronavirové probíhalo sice trochu netradičně (2. stupeň na školním hřišti, 1. stupeň sice ve třídách, ale s rouškami), na celkové náladě se to ale neodrazilo, což dokazují fotografie v naší fotogalerii. Možná právě naopak. Všichni se na dnešní den těšili, byli rádi, že po velmi dlouhé době opět vidí své kamarády ve třídě.

Vloženo: 26.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 202x
U příležitosti ukončení školního roku a zakončení povinné školní docházky proběhlo ve středu 24. 6. 2020 slavnostní přijetí nejlepších žáků teplických základních škol.

Přijetí žáků se konalo v zasedací síni zastupitelstva Statutárního města Teplice za přítomnosti primátora Bc. Hynka Hanzy, náměstka primátora Bc. Jiřího Štábla a vedoucí odboru školství Bc. Jarmily Svobodové. Z řad žáků devátých tříd naší školy byli nominováni Letizia Rocca, Nikola Vášová a Jaromír Vršecký. Součástí slavnostního přijetí bylo také předávání upomínkových předmětů a čtení výstižných medailonků každého z nominovaných žáků.

Vloženo: 22.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 157x
Již dva roky je Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích Národního pedagogického institutu. Škola si za tuto dobu formulovala svou vizi, misi a strategické cíle, ke kterým se snaží dospět. A učinila opravdu velký pokrok. 

Vloženo: 3.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 390x
Žáci ze 4. B si po návratu do školy povídali o základních faktech o koronaviru, o svých pocitech a přitom kreslili, jak si koronavirus představují.

Vloženo: 31.5.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 233x
Vážení rodiče,
v souladu s § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji, že žáci budou hodnoceni v druhém pololetí školního roku 2019/2020 ve všech povinných a volitelných předmětech formou klasifikačního stupně.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020),
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (zde budeme hodnotit snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací, zvládání technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku),
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (1. stupeň),
• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková

Vloženo: 8.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 741x
V týdnu od 9. 3. do 15. 3. 2020 bude probíhat hlasování o motivu školního oblečení v rámci projektu Hrdá škola.

Vloženo: 2.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 163x
V pátek 28. 2. 2020 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili besedy na téma „Právní vědomí“ pod vedením advokátky Mgr. Kateřiny Mayerové Bitterové.

Vloženo: 28.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 286x
Již v loňském školním roce navštívili naši deváťáci několikrát během března, Měsíce knihy a internetu, své mladší spolužáky v mateřské školce a v první třídě, aby jim předčítali pohádky z nejznámějších knížek pro děti.

Vloženo: 23.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 211x
Třída 2. A navštívila spolu s ostatními třídami dne 21. 2. 2020 Krušnohorské divadlo v Teplicích.

Celkem: 258 článků