Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 18.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 46x
Vážení rodiče,
v rámci opatření, které vyhlásilo MŠMT ČR, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol jako volné dny. Na tyto dny navazují státní svátek a podzimní prázdniny. Výuka (ani distanční) se v období 26. - 30. 10. 2020 nekoná.

Vloženo: 14.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 45x
Vážení rodiče,
Vláda ČR nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Nezbytnou péči o děti výše uvedených zaměstnanců budou v ORP Teplice od 14. 10. 2020 do odvolání zajišťovat tyto školy:
1. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Maxe Švabinského,
2. Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov, příspěvková organizace.

Vloženo: 14.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 35x
Vážení rodiče,
od 14. 10. 2020 budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, informují svého zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance (potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školy). Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat je. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě MPSV.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 13.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 52x
Vážení rodiče,
Vláda České republiky přijala usnesením č. 1022 ze dne 12. října 2020 s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 krizové opatření, kterým omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci 1. i 2. stupně se budou v tomto období vzdělávat distančním způsobem. Účast na distanční výuce je podle § 184a školského zákona povinná, v případě neúčasti žáka na distanční výuce musí být jeho nepřítomnost řádně omluvena v souladu se školním řádem. Rodiče budou o způsobu distanční výuky informováni přes Komens v Bakalářích. Žáci sledují zadání úkolů v aplikaci Microsoft Teams. Zákaz osobní přítomnosti žáků se vztahuje i na školní družinu. Školní jídelna nebude pro žáky v provozu. Obědy budou žákům odhlášeny vedoucí školního stravování. Zaplacená částka bude převedena do dalšího období.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy


Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Vloženo: 9.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 66x
Vážení rodiče,
v souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 995 a č. 996 o přijetí krizových opatření se od 9. 10. do 25. 10. 2020 zakazuje provoz plaveckých bazénů. V tomto období je tedy zrušena i plavecká výuka žáků 3. tříd.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 9.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 38x
Vážení rodiče,
v souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření se provoz druhého stupně základní školy omezuje od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 tak, že se v týdnu od 12. do 16. října 2020 budou prezenčně vzdělávat třídy VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A. Třídy VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B budou mít v tomto týdnu distanční výuku. V týdnu od 19. října do 23. října 2020 se budou prezenčně vzdělávat třídy VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B a třídy VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A budou mít v tomto týdnu distanční výuku. Účast na distanční výuce je podle § 184a školského zákona povinná, v případě neúčasti žáka na distanční výuce musí být jeho nepřítomnost řádně omluvena v souladu se školním řádem. Žáci, pro které je distanční vzdělávání povinné, mají nárok na oběd ve školní jídelně. Obědy se pro tyto žáky budou vydávat pouze v době od 13.45 do 14.00 hodin. Oběd je určen k přímé spotřebě ve stravovací místnosti školní jídelny, za dotovanou cenu ho nelze odebírat v jídlonosičích. Pokud se žáci, pro které je distanční vzdělávání povinné, nebudou stravovat ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 147x
Během září jsme využili krásného počasí a hlavně odpočívali od roušek, které jinak musíme na 2. stupni nosit po celou dobu vyučování.

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 64x
Evropský den jazyků jsme si společně s dětmi již tradičně připomněli koncem září. Evropský den jazyků se v Evropě slaví již od roku 2001, vždy 26. září s cílem propagovat jazykovou rozmanitost a podpořit studium jazyků.

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 103x
Žáci z turistického kroužku jeli v sobotu 3.10.2020 do Opárenského údolí a vystoupali na Lovoš.

Vloženo: 24.9.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 146x
V rámci spolupráce s Arkádií Teplice přivítala letos žáky na 1. stupni opět nová výzdoba, tentokrát jsme se rozhodli pro výzdobu chodby u prvních tříd.

Celkem: 282 článků