Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 25.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 13x
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu nelze nyní s jistotou zveřejnit termín zápisu do mateřské školy. Dle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Původní termín zápisu byl stanoven na 5. 5. 2020 v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ (budova B). Vzhledem k okolnostem však nelze říci, zda zápis v této podobě proběhne. S velkou pravděpodobností se podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. O dalším postupu v souvislosti se zápisem k předškolnímu vzdělávání a podáváním žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vás budeme informovat.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 20x
Vážení rodiče,
vzhledem k přerušení provozu mateřské školy s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání je stanovena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc březen s ohledem na délku trvání přerušení provozu mateřské školy. Úplata za březen činí 277,- Kč. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Úplata za předškolní vzdělávání_březen2020

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 73x
Rada města Teplice na své schůzi konané dne 16. 3. 2020 rozhodla, s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Teplice.

Rada města Teplice dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání:

1) o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice

2) o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386

Určené mateřské školy a základní škola budou vykonávat péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a pro děti příslušníků ozbrojených sil.

Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.
Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Vloženo: 12.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 32x
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude výuka plavání Vašich dětí do odvolání odložena. O případné změně budete informováni.

Bc. Kateřina Vohánková, ZŘŠ pro MŠ

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 26x
Vážení rodiče,
rušíme fotografování ve dnech 19. – 20. 3.
O náhradním termínu budeme včas informovat.

Bc. Kateřina Vohánková, ZŘŠ pro MŠ

Vloženo: 7.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 392x
V souvislosti s výskytem infekčního virového onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus) vydává škola po předchozí konzultaci se zřizovatelem a v souladu s aktuálním doporučením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje následující doporučení pro osoby po návratu z rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, celá oblast severní Itálie, Francie, omezeně Německo, Švýcarsko, Velká Británie).

Vloženo: 28.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 102x
Děti se v únoru ve školce určitě nenudily.

Vloženo: 28.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 111x
Již v loňském školním roce navštívili naši deváťáci několikrát během března, Měsíce knihy a internetu, své mladší spolužáky v mateřské školce a v první třídě, aby jim předčítali pohádky z nejznámějších knížek pro děti.

Vloženo: 24.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 79x
Děti si dnes v mateřské škole velice užily sportovní dopoledne.

Vloženo: 20.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 65x
Mateřská škola se v letošním školním roce opětovně zapojila do Společného programu česko - německých setkávání děti "Odmalička".

Celkem: 101 článků

Hudební pexeso

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 24183x
Ve středu 18. října proběhla na naší mateřské škole ve spolupráci se společností SoloDeo kulturní akce s názvem "Hudební pexeso".

Děti měly možnost si zasoutěžit, zazpívat si spoustu hezkých písniček a seznámit se s netradičními hudebními nástroji. K vidění a poslechu byly například flétničky z ptačích kostí,píšťaly ze zvířecích rohů, ukulele a mnohé další.

Bc. Iveta Kadlecová