Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 1.3.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 36x
Vážení rodiče,
dle rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje budou nezbytnou péči o děti od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, od 1. 3. 2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky č. 212 nebo stavu nouze vykonávat tyto teplické školy:

1. Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Teplice, Buzulucká 392 (od 6:00 do 16:30 hodin),

2. Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice (od 6:00 do 16:00 hodin).

Vloženo: 27.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 30x
Děti se v měsíci únoru seznámily s různými povoláními. Dozvěděly se, co lidé v jednotlivých povoláních potřebují ke své práci. 

Vloženo: 27.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 25x
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci Vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje mimo jiné i osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem. O způsobu distančního vzdělávání budou zákonní zástupci informováni zástupkyní ředitelky školy pro mateřskou školu, Bc. Kateřinou Vohánkovou.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. 2. 2021.

Informace o ošetřovném naleznete na tomto odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 bude poměrně snížena podle délky přerušení provozu mateřské školy.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy


Vloženo: 25.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 35x
Měsíc únor se odehrával v duchu práce, pohádek i poznávání vesmíru.

Vloženo: 25.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 79x
Děti se seznámily s různými povoláními, mezi které patřili hlavně policisté, lékaři, hasiči, pekaři... Dozvěděly se, jaké pomůcky a oblečení jsou potřeba.

Vloženo: 19.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 22x
Ředitelka školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc únor 2021 - viz přiložený dokument.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ - únor 2021

Vloženo: 18.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 41x
Vážení rodiče,
KHS Ústeckého kraje z důvodu výskytu nemoci covid-19 v mateřské škole vydala podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařízení uzavřít mateřskou školu od 19. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Pravděpodobné obnovení provozu mateřské školy je stanoveno na 1. 3. 2021.

Potvrzení pro zaměstnavatele pro potřebu žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Podle § 184a školského zákona je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v době nařízené karantény a uzavření mateřské školy povinné vzdělávat se distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. O způsobu distančního vzdělávání bude rodiče informovat Bc. Kateřina Vohánková, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 17.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 29x
15.3. - Třídní schůzka pro rodiče budoucích školáků, od 16:00 v MŠ (III. třída)

22.3. – Modrý den – voda, světový den vody, projektový den na jednotlivých třídách, modré oblečení s sebou
 

Bc. Kateřina Vohánková, ZŘŠ pro MŠ

Vloženo: 3.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 77x
Leden jsme započali tradicí Tří králů. Vysvětlili jsme si význam této tradice, naučili jsme se píseň My tři králové a děti si vyrobily královské koruny z papíru. 

Vloženo: 3.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 60x
V prosinci jsme se seznamovali pomocí vyrobeného adventního kalendáře s tradičními vánočními zvyky. Čert a Mikuláš nás letos kvůli pandemii nemohli navštívit, ale to nám nebránilo, abychom si ve školce zpříjemnili den mikulášskou besídkou. 

Celkem: 138 článků

Hudební pexeso

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 39967x
Ve středu 18. října proběhla na naší mateřské škole ve spolupráci se společností SoloDeo kulturní akce s názvem "Hudební pexeso".

Děti měly možnost si zasoutěžit, zazpívat si spoustu hezkých písniček a seznámit se s netradičními hudebními nástroji. K vidění a poslechu byly například flétničky z ptačích kostí,píšťaly ze zvířecích rohů, ukulele a mnohé další.

Bc. Iveta Kadlecová