Kotva
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady
13.9.2018

Výsledky voleb jsou zveřejněny v záložce - Základní škola - Aktuality ZŠ.

Pokladní hodiny sekretariátu
25.9.2017

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 1. 10. 2017 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí 7:30 - 10:00 h

středa   7:30 - 10:00 h

pátek  12:30 - 14:00 h

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.7.2016 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 1927x |

Kontakt

Michaela Ivanová

vedoucí vychovatelka

e-mail: michaela.ivanova@zskopernikova.cz

tel.: +420 736 152 072

  

 Oddělení  Vychovatelka  E-mail
 I. Michaela Ivanová  michaela.ivanova@zskopernikova.cz 
 II. Lenka Pánková  lenka.pankova@zskopernikova.cz
 III. Soňa Nováková  sona.novakova@zskopernikova.cz 
 IV. Štěpánka Kršňáková  stepanka.krsnakova@zskopernikova.cz
 V. Kateřina Hyková  katerina.hykova@zskopernikova.cz
  Michaela Bažantová  mateřská dovolená

 

 

Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2018 (Velikost: 227.98 kB)

Úplata za zájmové vzdělávání (Velikost: 417.81 kB)

 

 

Provoz družiny

Ranní družina: 6:00 - 8:00 hodin

Odpolední družina: 11:45 - 16:30 hodin

 

Poplatek: 200,- Kč/měsíc

 

1. Školní družina zajišťuje rekreační odpočinkovou a výchovně vzdělávací činnost pro děti I. stupně základní školy.

2. O zařazení dětí do družiny rozhoduje ředitelka školy, přednostně jsou zařazeni žáci 1. a 2. ročníku, dojíždějící žáci a žáci-cizinci.

3. Žák je do družiny přihlášen vyplněním zápisního lístku. Nutný je telefonní kontakt na zákonné zástupce, řádné vyplnění údajů o odchodu dítěte (v kolik hodin a kdo dítě vyzvedne na zadní straně tiskopisu). Uvedené údaje jsou pro vychovatelku závazné.

4. Žáci se do jednotlivých oddělení zařazují zpravidla podle tříd, dle možností na přání rodičů, mohou být tvořena i smíšená oddělení.

5. Poplatek za dítě zapsané do školní družiny je nutné zaplatit do 15. dne měsíce září, ledna a dubna dle směrnice Úplata za zájmové vzdělávání v školní družině.

6. Platbu úplaty za zájmové vzdělávání lze uhradit bezhotovostně na účet školy, popř. v hotovosti na kterékoli pobočce ČSOB na účet školy nebo ve škole v pokladně školy v pavilonu A.

7. O výši poplatku rozhoduje zřizovatel školy Statutární město Teplice.

8. Provoz školní družiny ráno je od 6:00 do 8:00 hodin. Do ranní družiny přivádějí rodiče děti nejpozději do 7:30 h (odchod do pavilonu učeben).

9. Po vyučování odchází družinové děti s vychovatelkou na oběd.

10. Hlavní zaměstnání končí ve 13:40 h (odchod dětí na autobus, dojíždění do okolních obcí). Následuje vycházka končící v 15:00 h.

11. Odpolední družina je od 15:00 do 16:30 hodin. Děti jsou spojeny do jednoho oddělení.

12. Potřebují-li rodiče uvolnit dítě z družiny v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, činí tak předem a písemnou formou. V tomto případě je nutné vyzvednout dítě do 14:00 hodin.

13. Platbu za obědy, příp. odhlášky si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny, případný výběr ze dvou nabízených jídel je možné provést elektronicky nebo telefonem v pondělí v úředních hodinách opět u vedoucí školní jídelny.

14. Pobyt žáků ve školní družině, jejich práva a povinnosti upravuje směrnice Vniřní řád školní družiny.

 
VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!