Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.7.2016 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 9515x

Kontakt

Michaela Ivanová

vedoucí vychovatelka

e-mail: michaela.ivanova@zskopernikova.cz

tel.: +420 736 152 072

  

 Oddělení  Vychovatelka  E-mail
 I. Michaela Ivanová  michaela.ivanova@zskopernikova.cz 
 II. Kateřina Ozomová  katerina.ozomova@zskopernikova.cz
 III. Radka Hrabíková Kalinová  radka.kalinova@zskopernikova.cz
 IV. Eliška Šedinová  eliska.sedinova@zskopernikova.cz
 V. Kateřina Hyková  katerina.hykova@zskopernikova.cz
     

 

 

Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 227.98 kB)

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 417.81 kB)

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin 2022-2023 (Velikost: 571.16 kB)Provoz družiny

Ranní družina: 6:00 - 8:00 hodin

Odpolední družina: 11:45 - 16:30 hodin

 

Poplatek: 200,- Kč/měsíc

 

1. Školní družina zajišťuje rekreační odpočinkovou a výchovně vzdělávací činnost pro děti I. stupně základní školy.

2. O zařazení dětí do družiny rozhoduje ředitelka školy, přednostně jsou zařazeni žáci 1. a 2. ročníku, dojíždějící žáci a žáci-cizinci.

3. Žák je do družiny přihlášen vyplněním zápisního lístku. Nutný je telefonní kontakt na zákonné zástupce, řádné vyplnění údajů o odchodu dítěte (v kolik hodin a kdo dítě vyzvedne na zadní straně tiskopisu). Uvedené údaje jsou pro vychovatelku závazné.

4. Žáci se do jednotlivých oddělení zařazují zpravidla podle tříd, dle možností na přání rodičů, mohou být tvořena i smíšená oddělení.

5. Poplatek za dítě zapsané do školní družiny je nutné zaplatit do 15. dne měsíce září, ledna a dubna dle směrnice Úplata za zájmové vzdělávání v školní družině.

6. Platbu úplaty za zájmové vzdělávání lze uhradit bezhotovostně na účet školy, popř. v hotovosti na kterékoli pobočce ČSOB na účet školy nebo ve škole v pokladně školy v pavilonu A.

7. O výši poplatku rozhoduje zřizovatel školy Statutární město Teplice.

8. Provoz školní družiny ráno je od 6:00 do 8:00 hodin. Do ranní družiny přivádějí rodiče děti nejpozději do 7:30 h (odchod do pavilonu učeben).

9. Po vyučování odchází družinové děti s vychovatelkou na oběd.

10. Hlavní zaměstnání končí ve 13:40 h (odchod dětí na autobus, dojíždění do okolních obcí). Následuje vycházka končící v 15:00 h.

11. Odpolední družina je od 15:00 do 16:30 hodin. Děti jsou spojeny do jednoho oddělení.

12. Potřebují-li rodiče uvolnit dítě z družiny v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, činí tak předem a písemnou formou. V tomto případě je nutné vyzvednout dítě do 14:00 hodin.

13. Platbu za obědy, příp. odhlášky si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny, případný výběr ze dvou nabízených jídel je možné provést elektronicky nebo telefonem v pondělí v úředních hodinách opět u vedoucí školní jídelny.

14. Pobyt žáků ve školní družině, jejich práva a povinnosti upravuje směrnice Vniřní řád školní družiny.

 
VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.