Kotva
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady
13.9.2018

Výsledky voleb jsou zveřejněny v záložce - Základní škola - Aktuality ZŠ.

Pokladní hodiny sekretariátu
25.9.2017

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 1. 10. 2017 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí 7:30 - 10:00 h

středa   7:30 - 10:00 h

pátek  12:30 - 14:00 h

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.7.2016 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 3652x |
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Základní informace

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Školským obvodem pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, tvoří celé území Statutárního města Teplice. Tzn., že všechny děti s místem trvalého pobytu v Teplicích jsou „spádové“, tedy že dítě s místem trvalého pobytu v Teplicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo Teplice.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. 
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání_2018 (Velikost: 356.6 kB)
 2. Informace pro rodiče k zápisu do MŠ_2018 (Velikost: 465.5 kB)
 3. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ_2018 (Velikost: 460.13 kB)
 4. Potvrzení lékaře_2018 (Velikost: 216.76 kB)
 5. Školní řád MŠ od 1. 9. 2018 (Velikost: 226.64 kB)
 6. Úplata za předškolní vzdělávání_2018/2019 (Velikost: 165.76 kB)
 7. Poprvé jdu do mateřské školy... (Velikost: 171.51 kB)
 8. Konzultační hodiny učitelek mateřské školy (Velikost: 198.63 kB)
 9. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2018/2019 (Velikost: 489.34 kB)