Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 1.3.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 36x
Vážení rodiče,
dle rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje budou nezbytnou péči o děti od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, od 1. 3. 2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky č. 212 nebo stavu nouze vykonávat tyto teplické školy:

1. Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Teplice, Buzulucká 392 (od 6:00 do 16:30 hodin),

2. Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice (od 6:00 do 16:00 hodin).

Vloženo: 1.3.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 43x
Dosud vydal osm knížek, u některých použil pseudonymu Dan Angus. Spolupracuje s mnoha školami, knihovnami, kluby a v pátek 26. února poutavým způsobem přiblížil také našim sedmákům žánr horor, kterému se sám na své spisovatelské dráze věnuje. 

Vloženo: 27.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 25x
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci Vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Všechny třídy základní školy se v uvedeném období vzdělávají distančním způsobem. V provozu není ani školní družina. V období jarních prázdnin 8. – 14. 3. 2021 distanční výuka neprobíhá.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. 2. 2021.

Informace o ošetřovném naleznete na tomto odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 23.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 28x
Vážení rodiče,
KHS Ústeckého kraje z důvodu výskytu nemoci Covid-19 ve třídě II. B vydala nařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví podrobit se karanténě od 24. 2. 2021 do 1. 3. 2021 včetně. Předpokládaný návrat k prezenční výuce je dne 2. 3. 2021. Zákonní zástupci žáků třídy II. B budou kontaktováni KHS a žáci budou posíláni na testy.

V době od 24. 2. 2021 do 1. 3. 2021 se třída II. B bude vzdělávat distančním způsobem. Informace o podobě distančního vzdělávání obdržíte od třídní učitelky, Mgr. Pavlíny Celné. Potvrzení pro potřebu žádosti o ošetřovné z důvodu nařízené karantény je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Oznámení o nařízení karantény pro třídu II. B k žádosti o ošetřovné

Rozhodnutí KHS ÚK o nařízené karanténě třídy II. B

Vloženo: 23.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 28x
Vážení rodiče,
s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 požadována ochrana dýchacích cest (ústa, nos) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Za ochranný prostředek je v této souvislosti považován respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), případně zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC (jednorázová chirurgická rouška).

Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst, např. šála, šátek či látková rouška. V období od 25. 2. 2021 do 28. 2. 2021 lze použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, než jsou respirátor třídy FFP2/KN 95 nebo jednorázová rouška.

Opatřete, prosím, svým dětem (žákům 1. a 2. tříd) potřebné ochranné prostředky dýchacích cest nejlépe k 25. 2. 2021, nejpozději však do 1. 3. 2021.

Děkuji za pochopení a spolupráci.
Mgr. Bc. Gabriela Křížková

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - Ochrana dýchacích cest od 25. 2. 2021 do odvolání

Vloženo: 16.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 50x
Vážení rodiče,
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR rozhodla vláda usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021 č. 129, že provoz škol zůstává v období od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Prezenčně se v tomto období vzdělávají žáci 1. a 2. tříd. Žáci 3. – 9. tříd se vzdělávají distančním způsobem.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 14. 2. 2021

Vloženo: 15.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 116x
V Teplicích zavládla zima, jakou si jen málokdo pamatuje. Po několika letech nemusíme za sněhem na hory, ale zimní radovánky můžeme provádět přímo ve městě.

Vloženo: 12.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 59x
Vážení rodiče,
dle informací z MŠMT nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školství se od 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Prezenčně se od 15. 2. 2021 nadále vzdělávají pouze žáci 1. a 2. tříd. Žáci 3. – 9. tříd se vzdělávají distančním způsobem. O případných změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 10.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 134x
Žáci III. C pokračují i nadále v distanční výuce výtvarných a pracovních činností. S pomocí svých rodičů se mnozí snaží zadané úkoly splnit a svými výtvory se v podobě fotografií pochlubit.

Vloženo: 10.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 130x
Je složité vymýšlet pro děti úkoly na pracovní činnosti, když jsou zavřené obchody a je obtížné pořídit potřebný materiál.

Celkem: 313 článků