Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 22.6.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 0x
Vážení rodiče,
z důvodu rozsáhlých stavebních úprav v objektu základní a mateřské školy bude přerušen provoz školní družiny od 1. 9. 2021 do 19. 9. 2021. Přerušení provozu školní družiny bylo projednáno v Radě města Teplice dne 18. 6. 2021 (Usnesení RM č. 0415/21).

Jsme si vědomi, že tato organizační změna je pro mnohé rodiče značnou komplikací, proto přicházíme s možností umístit děti do tzv. „celodenní družiny“, která bude zajišťovat péči o děti do 10 let od 6:00 do 16:30 hodin. V prostorách ZŠ Plynárenská budou k dispozici 2 až 3 místnosti, které budeme moci využít pro naše žáky. V „celodenní družině“ budou o děti pečovat naše kmenové vychovatelky. Počet míst je limitován, žádáme proto rodiče, aby s předstihem nahlásili, zda budou „celodenní družinu“ potřebovat a v jakém rozsahu. Své požadavky zasílejte do 30. 6. 2021 buď na Komens nebo na e-mailovou adresu reditelka@zskopernikova.cz. Žádosti budeme vyřizovat v pořadí, ve kterém budou přicházet, až do naplnění kapacity.

Děkujeme všem rodičům za pochopení vzniklé situace, za trpělivost, toleranci a vstřícný přístup. Velmi si toho vážíme.

Gabriela Křížková, ředitelka školy

Přerušení provozu školní družiny - září 2021

Vloženo: 11.5.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 67x
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. 5. 2021 Vám sděluji, že s účinností od 17. 5. 2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků prvního stupně na prezenčním vzdělávání ve škole. Žáci druhého stupně se nadále prezenčně vzdělávají v týdenních rotacích. V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou ve škole prezenčně přítomny třídy VI. A, VI. B, VIII. A a VIII. B. Ostatní třídy druhého stupně se vzdělávají distančním způsobem.

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je i nadále pravidelné testování žáků antigenními testy, které bude probíhat na 1. stupni 1x týdně na 2. stupni 2x týdně.

Na základních školách a ve školních družinách se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Školní družina je tedy od 17. 5. 2021 v provozu bez omezení pro všechny zapsané žáky 1. stupně.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno pro žáky, kteří se účastní prezenčního vzdělávání ve škole. Žákům prvního stupně, kteří mají zaplacené obědy a na obědy pravidelně docházejí, budou obědy automaticky přihlášeny. Žáci druhého stupně si musí obědy znovu přihlásit, i když je mají zaplacené. Obědy je možné přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel.: 417 553 046, 736 472 816 nebo elektronicky - jidelna@zskopernikova.cz. V pokladních hodinách školní jídelny je možné obědy přihlásit i osobně.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Provozní podmínky ZŠ od 17. 5. 2021

Vloženo: 30.4.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 111x
Vážení rodiče,
v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 4. 2021 se Ústeckého kraje s účinností od 3. 5. 2021 nedotkne žádná změna týkající se osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Výuka na prvním stupni probíhá v týdenních rotacích prezenčně a distančně, výuka na druhém stupni probíhá pouze distančním způsobem. Žádná změna se netýká ani mateřských škol.

Novelou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 4. 2021 se mění frekvence testování dětí, žáků a zaměstnanců mateřské a základní školy. Preventivní antigenní test se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně. Testovací den je pondělí. Nebude-li dítě, žák nebo zaměstnanec přítomen v den testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

Dále informujeme, že škola nebude vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dětí a žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu. Zákonný zástupce dítěte bude tuto skutečnost dokládat čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno, že bylo dítě testováno ve škole s negativním výsledkem Ag testu nejdéle před 72 hodinami.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 30.4.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 179x
Vážení přátelé Českého dne proti rakovině,
květen je za dveřmi a jak už víte, kvůli koronaviru ani letos dobrovolníci s kytičkami na jaře do ulic nevyrazí. Květen už ale 25. rokem kytičkám Ligy proti rakovině patří a tak doufáme, že i letos alespoň symbolicky vykvetou.

Vloženo: 8.4.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 339x
Vážení rodiče,
v příloze této zprávy najdete potřebné informace k návratu žáků do školy, tyto informace jste obdrželi také prostřednictvím Komens v SW Bakaláři. 

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Stanovení provozních podmínek ZŠ od 12. 4. 2021 - Informace pro rodiče

Vloženo: 25.2.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 50x
Jelikož vedeme v družince děti k lásce k přírodě a všemu živému, oslovila jsem spolek PEJSCI A KOČIČKY V URGENTNÍ NOUZI z.s., Dolní Zimoř, který naléhavě potřeboval finanční pomoc pro záchranu zubožených pejsků Darinky a Sárinky a nabízel prodej PEXESA se svými zvířecími svěřenci za 100,-Kč.

Vloženo: 7.1.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 280x
Vážení rodiče,
usnesením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření se od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 omezuje prezenční výuka žáků na základních školách. V souladu s usnesením vlády bude škola realizovat výuku takto:

Vloženo: 3.1.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 203x
Vážení rodiče,
od pondělí 4. 1. 2021 je umožněna v rámci systému PES (5. stupeň) osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků na prezenční výuce, stanovení provozních podmínek viz přiložený dokument.

Žáci 3. - 9. ročníků se vzdělávají distančním způsobem.


Stanovení provozních podmínek ZŠ - PES 5 - Informace pro rodiče

Vloženo: 27.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 206x
Vážení rodiče,
usnesením Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření se s účinností od 27. 12. 2020 omezuje prezenční výuka žáků na základních školách. V souladu s usnesením vlády bude škola realizovat výuku takto:

1. stupeň:
Prezenčně ve škole se vzdělávají pouze žáci 1. a 2. tříd. Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin. Žáci 3. – 5. tříd se vzdělávají distančním způsobem dle zavedeného systému distanční výuky.

2. stupeň:
Výuka žáků 6. – 9. tříd probíhá distančním způsobem dle zavedeného systému distanční výuky.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Jedno oddělení školní družiny tvoří žáci jedné třídy. Je zajištěna ranní i odpolední družina.

Školní jídelna umožňuje prezenční stravování pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole. Žáci 1. a 2. tříd mají obědy přihlášené (pokud je mají zaplacené). Ostatním žákům budou obědy odhlášeny.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Krizové optaření o provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020

Vloženo: 18.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 275x
Vedení školy přeje všem našim žákům i zaměstnancům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce plno štěstí, pohody, úspěchů a zejména pevné zdraví.

Celkem: 66 článků

Podzimní slavnost

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 19663x
Ve středu 25.10. přišli naši prvňáčci do školy v maskách s podzimní tématikou a toho jsme využili i ve školní družině.

Děti si zasoutěžily o ceny, zatančily na disco, převzaly diplomy a  s dobrou náladou   si odešly užívat podzimních prázdnin.

Michaela Ivanová