Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 14.4.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 13x
Vážení rodiče, vzhledem k přerušení provozu školní družiny v souvislosti s mimořádnými opatření vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 nebude za měsíc duben požadována úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině. Pokud bude provoz školní družiny přerušen i v dalších měsících, bude se toto ustanovení vztahovat i na ně. Úplatu za měsíce duben – červen prozatím nehraďte. Po obnovení provozu školní družiny bude stanovena poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání vzhledem k délce přerušení provozu školní družiny v jednotlivých měsících (počínaje měsícem dubnem 2020).

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 139x
Rada města Teplice na své schůzi konané dne 16. 3. 2020 rozhodla, s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Teplice.

Rada města Teplice dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání:

1) o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice

2) o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386

Určené mateřské školy a základní škola budou vykonávat péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a pro děti příslušníků ozbrojených sil.

Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.
Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 54x
V pondělí 9. 3. 2020 jsme si ve školní družině užili karnevalové odpoledne plné zábavy, tance a soutěží.

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 340x
Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádné opatření, které zakazuje ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků ve školách, z tohoto důvodu bude naše škola pro žáky uzavřena.

Ministerstvo zdravotnictví současně ode dne 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazuje konání veřejných i soukromých akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Školní družina nebude v provozu, obědy žáků ZŠ budou odhlášeny automaticky. Aktuální informace najdete zde - na webových stránkách školy a také v aplikaci Komens.

Obě mimořádná opatření platí do odvolání.

Vloženo: 7.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 468x
V souvislosti s výskytem infekčního virového onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus) vydává škola po předchozí konzultaci se zřizovatelem a v souladu s aktuálním doporučením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje následující doporučení pro osoby po návratu z rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, celá oblast severní Itálie, Francie, omezeně Německo, Švýcarsko, Velká Británie).

Vloženo: 24.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 51x
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 jsme navštívili planetárium.

Vloženo: 27.1.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 66x
Sportujeme rádi i v pochmůrném počasí.

Vloženo: 27.1.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 59x
I v letošním roce jsme přivítali divadlo Řimbaba, tentokrát s pohádkou Dvanáct měsíčků.

Vloženo: 20.12.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 81x
Také děti ve školní družině se pilně připravovaly na blížící se Vánoce.

Vloženo: 16.12.2019 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 65x
V pondělí 9.12.jsme přivítali Sváťu a Alenku s pohádkou ,,Jak pejsek s kočičkou slaví Vánoce’’.

Celkem: 52 článků

Podzimní slavnost

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 14240x
Ve středu 25.10. přišli naši prvňáčci do školy v maskách s podzimní tématikou a toho jsme využili i ve školní družině.

Děti si zasoutěžily o ceny, zatančily na disco, převzaly diplomy a  s dobrou náladou   si odešly užívat podzimních prázdnin.

Michaela Ivanová