Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 30.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 49x
Vážení rodiče,
dne 23. 12. 2020 vydala Vláda ČR v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Usnesení č. 1378 o přijetí krizového opatření, kterým nařídila hejtmanům určit v místech potřeby školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty, s. p.,
- zaměstnanci územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností (rozšířeno v souladu s krizovým zákonem hejtmanem ÚK),

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje ze dne 30. 12. 2020 je určenou školou v ORP Teplice Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392, se sídlem Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice.

Škola bude pečovat o děti v době od 4. ledna 2021 do ukončení platnosti usnesení vlády nebo stavu nouze, a to v čase od 6.00 do 16.30 hod.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 18.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 23x
Všem rodičům a přátelům školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2021.

Zaměstnanci MŠ

Vloženo: 18.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 82x
Děti se seznámily v předvánočním čase s adventem, s Mikulášem, čertem a andělem; dozvěděly se, kdo nosí dárky v různých zemích a s vánočními tradicemi.

Vloženo: 16.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 32x
Ředitelka škoy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání v prosinci 2020 - viz přiložený dokument.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prosinec 2020

Vloženo: 14.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 38x
Vážení rodiče,
KHS Ústeckého kraje z důvodu výskytu nemoci covid-19 v mateřské škole vydala nařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví podrobit se karanténě od 15. 12. 2020 do 24. 12. 2020. Z důvodu nařízené karantény a avizovaného přerušení provozu mateřské školy bude mateřská škola uzavřena od 15. 12. 2020 do 3. 1. 2021, obnovení provozu mateřské školy je stanoveno na 4. 1. 2020.

Potvrzení pro potřebu žádosti o ošetřovné z důvodu nařízené karantény bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Podle § 184a školského zákona je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v době nařízené karantény povinné vzdělávat se distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. O způsobu distančního vzdělávání bude rodiče informovat Bc. Kateřina Vohánková, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Rozhodnutí KHS o uzavření mateřské školy

Vloženo: 4.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 36x
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, oznamuje zákonným zástupcům, že v souladu s ustanovením § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, bude z organizačních důvodů přerušen provoz mateřské školy v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Mateřská škola bude v provozu od 4. 1. 2021.

Oznámení o přerušení provozu MŠ
Dětská skupina 12-2020

Vloženo: 2.12.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 45x
Nabízím další fotografie z kroužku anglického jazyka. Všechny děti moc chválím za velkou snahu. Na každou hodinu se všichni vždy moc těšíme.

Dr. Martina Houdková, vyučující AJ

Vloženo: 26.11.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 74x
V uplynulých dnech se děti všech tříd MŠ zapojily do výroby papírových draků.

Vloženo: 26.11.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 85x
Ve středu 25.11. proběhl ve školce projektový den. Děti si zopakovaly charakteristické znaky podzimu a symboly, které mají s podzimem spojené. 

Vloženo: 27.11.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 82x
Celý měsíc listopad provázela děti pohádka "O perníkové chaloupce". Dětem jsme pohádku předčítaly a také pouštěly v televizi. 

Celkem: 125 článků

Hudební pexeso

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 36893x
Ve středu 18. října proběhla na naší mateřské škole ve spolupráci se společností SoloDeo kulturní akce s názvem "Hudební pexeso".

Děti měly možnost si zasoutěžit, zazpívat si spoustu hezkých písniček a seznámit se s netradičními hudebními nástroji. K vidění a poslechu byly například flétničky z ptačích kostí,píšťaly ze zvířecích rohů, ukulele a mnohé další.

Bc. Iveta Kadlecová