Office 365
Kotva
Aktuality
Schůzka MŠ
22.6.2018

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 16:30 hod. se koná třídní schůzka pro rodiče dětí nově nastupujících do MŠ. 

Seznam přijatých dětí do MŠ
18.5.2018

Vážení rodiče,

v sekci Mateřská škola - Aktuality MŠ, Zápis do MŠ a na úřední desce školy je zveřejněn seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019.

Pokladní hodiny sekretariátu
25.9.2017

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 1. 10. 2017 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí 7:30 - 10:00 h

středa   7:30 - 10:00 h

pátek  12:30 - 14:00 h

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 

Úřední deska

Vloženo: 10.7.2016 | Zobrazeno: 9757x |

Dokumenty školy

Prohlášení o ochraně osobních údajů (Velikost: 287.09 kB)

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 (Velikost: 890.96 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací 2016 (Velikost: 385.41 kB)

Školní řád základní školy_2017/2018 (Velikost: 402.86 kB)

Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 410.94 kB)

Směrnice k prevenci rizikového chování (Velikost: 504.08 kB)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Velikost: 359.03 kB)

Úplata za zájmové vzdělávání (Velikost: 412.9 kB)

Školní řád mateřské školy (Velikost: 365.95 kB)

Úplata za předškolní vzdělávání_2017/2018 (Velikost: 336.19 kB)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2017/2018 (Velikost: 466.68 kB)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace (Velikost: 255.83 kB)

Odpisový plán účetních odpisů pro stanovení tvorby fondu investic na rok 2018 (Velikost: 131.3 kB)

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (Velikost: 266.55 kB)

Seznam přijatých žáků do 1. tříd 2018/2019


(Velikost: 463.67 kB)Seznam dětí přijatých do MŠ 2018/2019

(Velikost: 456.3 kB)


Formuláře ke stažení 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis_2018 (Velikost: 162.94 kB)

Žádost o povolení přestupu žáka základní školy (Velikost: 262.35 kB)

Zápisní list pro školní rok 2018/2019 (Velikost: 288.01 kB)

Osobní údaje pro statistické zpracování dat (Velikost: 527.75 kB)

Žádost o uvolnění z předmětu tělěsná výchova (Velikost: 337 kB)

Žádost o poskytnutí informací (Velikost: 263.33 kB)

Žádost o pokračování v základním vzdělávání (Velikost: 372.71 kB)

Žádost o dodatečný odklad školní docházky (Velikost: 217.05 kB)

Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí (Velikost: 227.53 kB)

Žádost o uvolnění z vyučování (Velikost: 325.5 kB)

Žádost o odklad školní docházky_2018 (Velikost: 156.13 kB)

 

 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, 
  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách,školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.


Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.