Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Úřední deska

Vloženo: 1.9.2018 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 85907x |

Dokumenty školy

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů (Velikost: 287.09 kB)
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 (Velikost: 961.32 kB)
 3. Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 (Velikost: 890.96 kB)
 4. Výroční zpráva o poskytování informací 2016 (Velikost: 385.41 kB)
 5. Školní řád základní školy_2018/2019 (Velikost: 264.14 kB)
 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2018/2019 (Velikost: 298.25 kB)
 7. Vnitřní řád školní družiny 2018/2019 (Velikost: 227.98 kB)
 8. Směrnice k prevenci rizikového chování (Velikost: 504.08 kB)
 9. Úplata za zájmové vzdělávání (Velikost: 412.9 kB)
 10. Školní řád mateřské školy od 1. 9. 2018 (Velikost: 226.73 kB)
 11. Úplata za předškolní vzdělávání_2018/2019 (Velikost: 165.76 kB)
 12. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2019/2020 (Velikost: 184.66 kB)
 13. Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd_2019/2020 (Velikost: 470.97 kB)
 14. Manuál pro rodiče - Elektronická žákovská knížka (Velikost: 1.67 MB)

 


 1. Seznam přijatých žáků do 1. tříd 2019/2020 (Velikost: 230.31 kB)
 2. Seznam přijatých dětí do MŠ_2019/2020 (Velikost: 571.95 kB)
 3. Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2020-2021 (Velikost: 100.84 kB)
 4. Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 (Velikost: 109.74 kB)
 5. Odpisový plán účetních odpisů pro stanovení tvorby fondu investic na rok 2018
 6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (Velikost: 109.72 kB)
 7. Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin 2018/2019 (Velikost: 488.99 kB)
 8. Oznámení o přerušení provozu mateřské školy 2019 (Velikost: 188.62 kB)
Formuláře ke stažení 

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis_2019 (Velikost: 347.98 kB)
 2. Žádost o povolení přestupu žáka základní školy (Velikost: 198.24 kB)
 3. Zápisní list pro školní rok 2019/2020 (Velikost: 282.96 kB)
 4. Osobní údaje pro statistické zpracování dat (Velikost: 527.75 kB)
 5. Žádost o uvolnění z předmětu tělěsná výchova (Velikost: 337 kB)
 6. Žádost o poskytnutí informací (Velikost: 263.33 kB)
 7. Žádost o pokračování v základním vzdělávání (Velikost: 372.71 kB)
 8. Žádost o dodatečný odklad školní docházky (Velikost: 217.05 kB)
 9. Žádost o uvolnění z vyučování (Velikost: 325.5 kB)
 10. Žádost o odklad školní docházky_2019 (Velikost: 347.35 kB)
 11. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání_2019 (Velikost: 127.6 kB)
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, 
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách,školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.


Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.