Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu v době hlavních prázdnin
4.7.2024

pondělí a středa    8:00 - 12:00 h

 

Upozornění:

V týdnu od 8.7. do 12.7.2024 je sekretariát zcela uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

Přípravný týden 26. - 30. 8. denně od 8:00 do 12:00 h

V. třída - UA

Vloženo: 29.9.2022 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1948x

Třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 roky, které se přistěhovaly z Ukrajiny. Ve třídě je paní učitelka, která mluví ukrajinským jazykem, a také paní učitelka, která mluví českým jazykem. Obě tak přispívají k odbourávání jazykové bariéry a vytváření bezpečného prostředí pro děti s dostatkem podnětů. Hlavním úkolem  učitelek je pomoci dětem s odloučením od rodičů, s postupnou adaptací na prostředí MŠ a nové kamarády, socializací, pochopením a dodržováním základních pravidel. Navázat s rodiči pozitivní vazby a ve spolupráci s nimi rozvíjet dítě ve všech oblastech výchovy i vzdělávání. Společně podpořit postupné zvládání základních hygienických návyků, samostatné a čisté stolování a věnovat dostatek času nácviku sebeobslužných činností. Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k živé i neživé přírodě, vhodnou formou jsou jim přibližovány zákonitosti přírody i život v ní. Jsou vedeny k pořádku, ohleduplnému chování, respektu a sounáležitosti.

 


Učitelky:

Nataliia Nikolaichuk

Pavlína Svobodová

 

 

Telefonní kontakt:

417 553 049

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.