Kotva
Aktuality
Dny otevřených dveří ZŠ
19.2.2024

19. 3. 2024 od 8:00 do 13:00 h (podle rozvrhu jednotlivých tříd) - možnost nahlédnutí do vyučovacích hodin v průběhu vyučování

 

26. 3. 2024 od 14:00 do 16:00 h - prohlídka školy, vybavení, co škola nabízí našim žákům

Zápis do 1. tříd 4. a 5. 4. 2024
19.2.2024

od 14:00 do 18:00 h, více informací v sekci Základní škola

SEKRETARIÁT ŠKOLY
7.2.2024
Pokladní hodiny sekretariátu

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

 

Úřední hodiny sekretariátu

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 1. 2. 2024 stanoveny dočasně:

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
7:30 - 11:30 h
---
úterý
7:30 - 11:30 h
---
středa
7:30 - 11:30 h
---
čtvrtek
7:30 - 11:30 h
---
pátek
7:30 - 11:30 h
---

V. třída - UA

Vloženo: 29.9.2022 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1204x

Třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 roky, které se přistěhovaly z Ukrajiny. Ve třídě je paní učitelka, která mluví ukrajinským jazykem, a také paní učitelka, která mluví českým jazykem. Obě tak přispívají k odbourávání jazykové bariéry a vytváření bezpečného prostředí pro děti s dostatkem podnětů. Hlavním úkolem  učitelek je pomoci dětem s odloučením od rodičů, s postupnou adaptací na prostředí MŠ a nové kamarády, socializací, pochopením a dodržováním základních pravidel. Navázat s rodiči pozitivní vazby a ve spolupráci s nimi rozvíjet dítě ve všech oblastech výchovy i vzdělávání. Společně podpořit postupné zvládání základních hygienických návyků, samostatné a čisté stolování a věnovat dostatek času nácviku sebeobslužných činností. Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k živé i neživé přírodě, vhodnou formou jsou jim přibližovány zákonitosti přírody i život v ní. Jsou vedeny k pořádku, ohleduplnému chování, respektu a sounáležitosti.

 


Učitelky:

Nataliia Nikolaichuk

Pavlína Svobodová

 

 

Telefonní kontakt:

417 553 049

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.