Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

I. třída – HOUSENKY

Vloženo: 3.9.2018 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 2540x |
Třidu Housenek navštěvuji děti ve věku 2 - 3,5 roku. Hlavním úkolem učitelek je pomoci dětem s odloučením od rodičů a postupnou adaptací na prostředí MŠ a nové kamarády. Navázat s rodiči pozitivní vazby a ve spolupráci s nimi rozvíjet dítě ve všech oblastech výchovy i vzdělávání . Společně podpořit postupné zvládání základních hygienických návyků, samostatné a čisté stolování a věnovat dostatek času nácviku sebeoblužných činností. Podstatným úkolem je pak začlenění dětí do kolektivu třídy, jejich socializace, pochopení a dodržování základních pravidel.Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k živé i neživé přírodě, vhodnou formou jsou jim přibližovány zákonitosti přírody i život v ní. Jsou vedeny k pořádku, ohleduplnému chování, respektu a sounáležitosti.

Učitelky MŠ

Dana Horáková

Bc. Kateřina Křížová

Šárka Hamzová (zástup)

 

 

Telefonní kontakt:

417 553 061