Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Předávání vysvědčení žákům II. stupně ZŠ dne 30. 6. 2020

Vloženo: 16.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 260x

Vážení rodiče,

ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků. Všichni žáci se budou moci zúčastnit předání vysvědčení dne 30. 6. 2020.


Žáci přinesou s sebou podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 
 
Z důvodu probíhající rekonstrukce dlažby v budově 2. stupně se vysvědčení bude předávat na školním hřišti.
V případě nepříznivého počasí se bude vysvědčení předávat v tělocvičně A. Žáci se shromáždí před vchodem na školní hřiště vždy 5 minut před zahájením předávání vysvědčení.
 
Vysvědčení žáků, kteří se předání nezúčastní, budou uložena v sekretariátu školy, kde si je bude možné v úředních hodinách vyzvednout. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předána v září 2020.
 
 
Harmonogram předávání vysvědčení
 

Čas předávání vysvědčení

Třídy

8:00 – 8:30

VI. A, VI. B, VII. A, VII. B

9:00 – 9:30

VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

9:35 – 9:55

možnost rozloučení žáků 9. ročníku s učiteli

 
 Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy