Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Předávání vysvědčení žákům 1. stupně a organizace dne 30. 6.

Vloženo: 16.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 187x
Vážení rodiče,
ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků, tzn. že se budou moci všichni žáci zúčastnit předání vysvědčení dne 30. 6. 2020 s podmínkou předložení čestného prohlášení (bezinfekčnosti dítěte). Do školy nebudou moci žáci s příznaky virového onemocnění. Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit nicméně zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ, neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku. 

V úterý 30. 6. 2020 budou ukončeny vzdělávací aktivity v režimu závěru školního roku po vydání vysvědčení v 8:45 h, nejpozději po obědě ve 12:00 h. Odpolední aktivity se tento den nekonají.

Nevyzvednutá vysvědčení budou v době hlavních prázdnin uložena v sekretariátu školy, kde bude možné si je v úředních hodinách vyzvednout, popř. žáci vysvědčení dostanou v září.

Informace pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří v současné době do školy nedocházejí a přijdou si pouze pro vysvědčení:

1. vstup do školy – čas a vchod blíže upřesní třídní učitelka (e-mail, Komens), při vstupu žák odevzdá čestné prohlášení

2. odchod ze školy – stejným vchodem v 8:45 h


Za bezpečnost žáka/žákyně před vstupem do školní budovy a po jejím opuštění v 8:45 h zodpovídají zákonní zástupci.


Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (Velikost: 268.76 kB)