Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Příprava obnovení provozu základní školy pro žáky 1. stupně

Vloženo: 3.5.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 165x
Vážení rodiče,
v rámci vládou schválených pravidel pro rozvolňování mimořádných opatření bude žákům prvního stupně základních škol umožněna osobní přítomnost ve škole s účinností od 25. 5. 2020. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou základní školy realizovat vzdělávací aktivity pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole, tj. od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.


O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka lze do skupiny zařadit nejpozději do 25. 5. 2020. Po tomto datu nebude možné již nikoho dalšího do skupiny přiřadit. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Obsahem dopolední části budou aktivity, které škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsahem odpolední části budou zájmové aktivity žáků (obdoba školní družiny). Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci, tzn. učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Nejedná se o klasickou výuku podle rozvrhu jednotlivých tříd, na kterou jsme zvyklí. V každé skupině budou působit vždy dva pedagogičtí pracovníci, které určí ředitelka školy.
Z personálních a provozních důvodů nebude možné zajistit, aby u dětí byly vždy jejich třídní učitelky. Tato skutečnost bude spíše výjimkou.

Provoz školy bude zajištěn primárně pro dopolední vzdělávací aktivity, podle potřeb rodičů však také budeme zajišťovat odpolední provoz pro zájmové vzdělávání do 16:00 hodin.

Pro přítomné žáky budeme zajišťovat školní stravování ve formě přípravy a výdeje obědů.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách zvážili všechny rizikové faktory, zejména rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Zákonní zástupci při prvním vstupu do školy předají pověřené osobě písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o tom, že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. Příslušný formulář čestného prohlášení bude ke stažení na webových stránkách.

Dle metodického pokynu MŠMT jsou rodiče povinni vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Vzhledem k organizační náročnosti obnovení provozu školy žádáme zákonné zástupce žáků, aby zájem o účast jejich dítěte na vzdělávacích aktivitách, včetně informace, zda dítě bude přítomno pouze na dopoledních aktivitách, nebo zda bude přítomné na dopoledních i odpoledních aktivitách, nahlásili nejlépe do 7. 5. 2020 ředitelce školy na e-mail reditelka@zskopernikova.cz. Podrobné informace spojené s návratem žáků do školy obdrží všichni zájemci o vzdělávací aktivity nejpozději do 18. 5. 2020.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Příprava obnovení provozu základní školy pro žáky 1. stupně