Kotva
Aktuality
Informační schůzka MŠ
7.6.2019

Informační schůzka pro NOVĚ nastupující děti do MŠ od září 2019 proběhne 24. 6. 2019 od 16,00 hod v I. třídě MŠ.

Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Šablony II

Vloženo: 29.12.2018 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 82x
Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha.

Projekt s názvem Osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků má za cíl podpořit profesní růst pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání a zlepšit tak kvalitu vzdělávání  a výsledky žáků v klíčových kompetencích.
Získaná dotace ve výši 344 517,- Kč bude použita k naplňování výstupů plánovaných aktivit projektu, jehož délka trvání je 24 měsíců, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. V průběhu tohoto období bude škola pomáhat žákům ohrožených školním neúspěchem formou doučování, žákům s potřebou podpůrných opatření prvního stupně bude k dispozici školní speciální pedagog, bude zrealizován čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy a školní družiny se budou účastnit  dalšího vzdělávání zaměřeného na oblasti inkluzivního vzdělávání, čtenářské gramotnosti, matematické pregramotnosti a ICT. Pedagogové základní školy v rámci tandemové výuky naplánují a společně zrealizují 10 vyučovacích hodin, které následně vyhodnotí. Všechny plánované aktivity budou směřovat k dosažení výstupů jednotlivých šablon.

Zdroj obrázku:

 

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg