Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 

Zápis dětí do 1. tříd - 3. 4. a 5. 4. 2019

Vloženo: 4.3.2019 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 24973x |
Vážení rodiče, zápis dětí do 1. tříd naší školy proběhne ve středu 3. 4. 2019 a v pátek 5. 4. 2019, vždy od 14:00 do 18:00 hodin. Zvolte si prosím den a čas zápisu Vašeho dítěte v rezervačním systému přes odkaz níže. Rezervace bude zpětně potvrzena e-mailem.

Vstup do rezervačního systémuDůležité informace

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ_2019 (Velikost: 470.97 kB)

Jak můžete pomoci svým dětem
(Velikost: 83.67 kB)
Desatero pro rodiče (Velikost: 129.65 kB)

Spádové oblasti teplických škol (Velikost: 226.33 kB)


K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce; můžete též přinést předvyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, k zápisu dítěte je nutný souhlas (podpis) obou zákonných zástupců dítěte na obou dokumentech.

Nepřehlédněte - NOVÉ FORMULÁŘE (označeny rokem 2019)

 

Zápisní list 2019/2020 (Velikost: 282.96 kB)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis_2019 (Velikost: 347.98 kB)

Pokud budete požadovat odklad školní docházky, budete k jeho vyřízení potřebovat doporučení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky_2019 (Velikost: 156.13 kB)

V naší škole nabízíme:

-       plně kvalifikovaný sbor 1. stupně, zkušené učitelky

-       nízký počet dětí ve třídách (možnost individuálního přístupu)

-       výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka jako jazyka druhého od 6. ročníku

-       učebny vybavené interaktivními tabulemi

-       škola má k dispozici moderní multifunkční hřiště a 3 tělocvičny

-       výuka odborných předmětů je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách (digitální jazyková laboratoř Robotel, mobilní učebna s tablety, 3 plně vybavené počítačové učebny, učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramická dílna a další)

-       práce s dětmi, které vyžadují speciální péči - ve třídách pracují asistenti pedagoga

-       péče o nadané žáky - vzdělávání podle individuálního plánu

-       možnost docházky dětí do školní družiny až do 5. ročníku, uvažujeme o zřízení školního klubu i pro starší žáky (sportovní aktivity, hry aj. dle zájmu dětí)

-       mimoškolní zájmová činnost (kroužky) - kroužek vybíjené, volejbal, florbal, keramika,Všeználek, cvičení pro zdraví, ruční práce, turistický kroužek aj.


Rádi Vás přivítáme, naším cílem je, aby se naše škola stala i Vaší školou.

Den otevřených dveří 25. 3. 2019

Školu si můžete prohlédnout při příležitosti Dne otevřených dveří v pondělí 25. března 2019 od 8:00 do 16:00 h - 1. stupeň ZŠ, od 14:00 do 17:00 h - 2. stupeň ZŠ.

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.

Mgr. Dana Povrazníková, ZŘŠ pro 1. stupeň


1. Zápis do 1. tříd 2019 (Velikost: 252.05 kB)
(Velikost: 252.05 kB)

2. Den otevřených dveří 2019 (Velikost: 199.9 kB)