Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Zápis dětí do 1. tříd

Vloženo: 15.3.2020 | Autor: Povraznikova| Zobrazeno: 46368x |
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis do 1. tříd uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. 

Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - swkwyzr,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)  - reditelka@zskopernikova.cz,
  • poštou - Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, 415 01 Teplice,
  • vhozením žádosti vložené do zalepené obálky (nejlépe formát A5) do označené schránky umístěné na dveřích hlavního vchodu do budovy základní školy v pavilonu A v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin,
  • v odůvodněných případech osobním podáním v sekretariátu po předchozí telefonické domluvě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou ke stažení na webových stránkách školy.

V příštích dnech bude spuštěno také podávání žádostí online. Rezervační systém k zápisu do 1. tříd se z výše uvedených důvodů ruší. V dokumentu Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ_2020 najdete další důležité informace k zápisu.


Pokud nemáte možnost si formulář žádosti vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout ve vestibulu hlavní budovy školy v pavilonu A v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - ON-LINE - postup

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné od 1. 4. 2020 vyplnit také online, viz odkaz na aplikaci Zápis online. Pokud využijete tuto možnost, tak po vyplnění žádosti a online podání ji vygenerujte do souboru PDF, vytiskněte, podepište oběma zákonnými zástupci, přiložte kopii rodného listu dítěte a doručte škole jedním z výše uvedených způsobů ve stanoveném termínu. Online podaná žádost škole usnadní administrativu spojenou se zpracováváním žádostí.


Odkaz na aplikaci Zápis online:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zskopernikova/KWE015_PrihlaskaZS.aspxMgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy
Důležité informace

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ_2020 (Velikost: 210.38 kB)

Jak můžete pomoci svým dětem
(Velikost: 83.67 kB)
Desatero pro rodiče (Velikost: 129.65 kB)

Spádové oblasti teplických škol (Velikost: 226.33 kB)


K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce; můžete též přinést předvyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, k zápisu dítěte je nutný souhlas (podpis) obou zákonných zástupců dítěte na obou dokumentech.

Nepřehlédněte - NOVÉ FORMULÁŘE (označeny rokem 2020)

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)- zápis_2020

(Velikost: 126.38 kB)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (WORD) - zápis 2020 (Velikost: 41.6 kB)


Pokud budete požadovat odklad školní docházky, budete k jeho vyřízení potřebovat doporučení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky_2020 (Velikost: 333.95 kB)


V naší škole nabízíme:

-       plně kvalifikovaný sbor 1. stupně, zkušené učitelky

-       nízký počet dětí ve třídách (možnost individuálního přístupu)

-       výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka jako jazyka druhého od 6. ročníku

-       učebny vybavené interaktivními tabulemi

-       škola má k dispozici moderní multifunkční hřiště a 3 tělocvičny

-       výuka odborných předmětů je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách (digitální jazyková laboratoř Robotel, mobilní učebna s tablety, 3 plně vybavené počítačové učebny, učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramická dílna a další)

-       práce s dětmi, které vyžadují speciální péči - ve třídách pracují asistenti pedagoga

-       péče o nadané žáky - vzdělávání podle individuálního plánu

-       možnost docházky dětí do školní družiny až do 5. ročníku, uvažujeme o zřízení školního klubu i pro starší žáky (sportovní aktivity, hry aj. dle zájmu dětí)

-       mimoškolní zájmová činnost (kroužky) - kroužek vybíjené, volejbal, florbal, keramika,Všeználek, cvičení pro zdraví, ruční práce, turistický kroužek aj.


Rádi Vás přivítáme, naším cílem je, aby se naše škola stala i Vaší školou.

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.
Mgr. Dana Povrazníková, ZŘŠ pro 1. stupeň(Velikost: 252.05 kB)