Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 

Aktualizace: Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 a 27. 5. 2021

Vloženo: 19.5.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 92x
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 Vám sděluji, že s účinností od 24. 5. 2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků prvního i druhého stupně na prezenčním vzdělávání ve škole.

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je i nadále pravidelné testování žáků antigenními testy, které bude probíhat 1 x týdně. Testovací den je pondělí.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno pro všechny žáky, kteří se účastní prezenčního vzdělávání ve škole. Žákům prvního stupně, kteří mají zaplacené obědy a na obědy pravidelně docházejí, budou obědy automaticky přihlášeny. Žáci druhého stupně si musí obědy znovu přihlásit, i když je mají zaplacené. Obědy je možné přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel.: 417 553 046, 736 472 816 nebo elektronicky - jidelna@zskopernikova.cz. V pokladních hodinách školní jídelny je možné obědy přihlásit i osobně.

Od 27. 5. 2021 bude zahájena příprava na plánovanou rekonstrukci budovy školy. Jedná se o instalaci systému nuceného větrání.
Stavební práce budou zahájeny 1. 6. 2021 v budově 1. stupně. Z tohoto důvodu budou všichni žáci 1. stupně přemístěni do budovy 2. stupně. Vstupní vchod pro žáky 1. stupně bude vchod do suterénu budovy A. Jedná se o vchod vedle tělocvičny v budově A. Od 1. 7. 2021 budou stavební práce zahájeny v budově 2. stupně a v mateřské škole.
Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 31. 8. 2021 pro budovu A a B (2. stupeň a MŠ) a na 30. 9. 2021 pro budovu C (1. stupeň). Vzhledem k tomu, že bude zapotřebí vyklízet prostory 2. stupně a připravit je k předání 1. 7. 2021, požádala škola zřizovatele o projednání vyhlášení 5 volných dnů pro žáky. Žádost bude projednávat Rada města Teplice na svém příštím zasedání. Pokud bude žádost radou města schválena, bude školní rok 2020/2021 ukončen dne 23. 6. 2021. O vyhlášení volných dnů pro žáky, tzv. ředitelského volna, ve dnech 24. – 30. 6. 2021 budete včas informováni.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Provozní podmínky ZŠ od 24. 5. 2021