AKTUALITY
Mc Donald´s Cup 2016 - okresní finále

    Dne 17. května 2016 se žáci druhých a třetích tříd naší školy zúčastnili okresního finále 19. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol – McDonald´s Cupu. Toto sportovní klání se konalo v areálu tréninkového centra Anger SK Junior Teplice. Naši malí sportovci si tu vyzkoušeli atmosféru velkého turnaje, zápasy pod vedením zkušeného trenéra fotbalového mužstva, nutnost dodržování pravidel, potřebu respektu k trenérovým pokynům, pocit prohry i vítězství. I když neskončili na stupních vítězů, turnaj se jim líbil a těší se na další ročník.   Další

25. 5. 2016                      Mgr. Jana Hosnedlová


Branný den

    Dne 2. května organizovala základní škola v rámci realizace tématu ŠvP Obrana státu ve spolupráci s pracovníky Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem pro žáky 4. - 9. ročníku branný den. Díky krásnému počasí se akce konala na školním hřišti. Cílem branného dne byla praktická příprava žáků na situace, se kterými se mohou setkat: např. přivolání RZP, poskytnutí první pomoci při úrazech, chování při povodních, požárech apod. Kromě základních informací o armádě se žáci dozvěděli, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké jsou ochranné prostředky. Pracovníci muzea pro žáky připravili stanoviště zdravovědy, topografie, POKOS (přípravy občana k obraně státu), protichemické ochrany, hod granátem a střelnici. Děkujeme všem pracovníkům Muzea civilní obrany za výbornou přípravu a hladký průběh branného dne a zřizovateli školy Statutárnímu městu Teplice za poskytnutí dotace na pokrytí nákladů na organizaci akce.   Další

12. 5. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová


Slet čarodějnic v mateřské škole a školní družině

    Konec měsíce dubna již tradičně patřil malým čarodějnicím a čarodějům, na které v mateřské škole čekalo několik důležitých zkoušek, aby se mohli zúčastnit závěrečného tance a hostiny. Zkouška se skládala z létání na koštěti, věšení prádla a skákání přes potok. Během soutěží přišla na návštěvu stará čarodějnice, která se snažila po ochutnání lektvaru proměnit děti v ještěrky nebo v žáby. Nakonec všechny děti zkoušku úspěšně zvládly a získaly sladkou odměnu.

    Školní družina uspořádala zábavné odpoledne pro malé čarodějnice a čaroděje na školním hřišti. Děti si zasoutěžily v nejrůznějších čarodějnických disciplínách: v běhu s koštětem, soutěži chyť si čarodějnici, ve vaření čarodějného guláše nebo v malování čarodějnic. Každý soutěžící byl odměněn sladkostí a malým dárečkem. Všichni si program na školním hřišti pěkně užili.   Další

11. 5. 2016                      Dana Horáková, Lenka Frühaufová


Mc Donald´s Cup 2016

    Dne 3. 5. 2016 se u nás ve škole pořádalo okrskové kolo fotbalové soutěže mladších žáků McDonald´s Cup 2016. Počasí nám přálo, bylo celý den modré nebe a svítilo sluníčko. V naší skupině bylo dohromady 5 škol: ZŠ KOPERNÍKOVA, ZŠ BUZULUCKÁ, ZŠ DUBÍ 1, ZŠ DUBÍ 2 A ZŠ OSEK. Na našem školním hřišti hrály děti od roku narození 2009 až 2004, tedy žáci 1.-5. tříd základní školy. Zápasy se díky rozehrávce dvou kategorií protáhly až do 14:30 hodin, ale naštěstí celý den panovala dobrá atmosféra, chlapci hráli fair-play, navzájem se povzbuzovali a rozhodčí nemuseli řešit žádné nesportovní chování. Naší školu reprezentovali: Beneš Jiří, Blažek Dominik, Buchbauer Tomáš, Hubáček Jakub, Kodým Vojtěch, Lidmila Lukáš, Müller Jiří, Nedvídek Jan, Partyk Alexandr, Sedláček Tomáš, Shi David, Schönfeld Matěj a Svoboda Václav. Nakonec naši fotbalisté obsadili 3. místo za první ZŠ BUZULUCKOU s 10 body a druhou ZŠ OSEK s 8 body. Chlapcům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!   Další

10. 5. 2016                      Mgr. Michala Kučerová


Děti nepřátel Říše

    V týdnu od 25. do 29. dubna 2016 byla v přednáškovém sále pavilonu A naší školy zpřístupněna výstava Děti nepřátel Říše. Expozice obsahovala především dobové fotografie dětí českých vlastenců zatčených a popravených v období heydrichiády, které byly odebrány svým nejbližším a internovány na zámečku Jenerálka. Výstavu se svými vyučujícími navštívili žáci 5. - 9. ročníku základní školy v rámci výuky předmětu Vlastivěda a Dějepis.

    Dne 27. 4. 2016 proběhla na naší škole beseda s pamětnicí holocaustu Alenou Staňkovou. Paní Staňková vyprávěla o svém příběhu z druhé světové války. Vzpomínky sahaly až do jejího raného dětství, kdy ji odtrhli od svých nejbližších a ona se musela poprat s touto těžkou životní situací úplně sama. V jejích dvou letech ji gestapo převezlo do domova určeného pro děti nepřátel německé říše. Všichni žáci po celou dobu pozorně naslouchali jejím příběhům. Nejen žáci, ale i učitelé si spolu s paní Staňkovou znovu prošli vzpomínkami na toto těžké období. Pamětnice vzpomínala nejen na každý den prožitý v přísných podmínkách, ale také na osoby, které s ní procházely krušnými chvílemi. Všichni posluchači byli ohromeni jejím dech beroucím životním příběhem. Na konci besedy jí jako poděkování předala paní ředitelka a dvě žákyně deváté třídy květiny. Žáci i učitelé naší školy na ni určitě budou vzpomínat s velkou úctou a respektem.

2. 5. 2016                      Lenka Jaklová a Natálie Pešíková, žákyně IX. A


Minifotbal

    Dne 14. 4. 2016 se naši starší žáci zúčastnili utkání v mini-fotbalu. Ve skupině E sehráli zápasy se ZŠ Buzulucká, ZŠ U Nových lázní a ZŠ Metelkovo náměstí. Naši školu reprezentovala družstvo žáků 8. a 9. ročníku: Kryštof Holakovský, Štěpán Holakovský, Martin Kosinský, Petr Strouhal (všichni VIII. A), Karel Buka, Miroslav Blažek, Vojtěch Kuncl, Ľubomír Repaský, Petr Schönfeld (všichni VIII. B), Karel Hudský a Marek Zajíček (oba IX. A). Všechna utkání se hrála venku, bylo chladno a foukal studený vítr. Chlapci předváděli parádní herní kombinace a několikrát bohužel pouze tečovali bránu. I když hráli technicky velmi pěkně, absence vstřelených gólů však nakonec rozhodla o konečném 3. místě. Všem chlapcům děkujeme za vynikající týmovou spolupráci, pěkné chování a sílu, kterou prokázali v boji s chladným počasím.  Další

23. 4. 2016                      Mgr. Michala Kučerová


Okresní kolo Pythagoriády a Matematické olympiády

    Dne 21. 3. 2016 se na ZŠ Buzulucká konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. ročníku. Na této matematické soutěži nemohl chybět ani náš žák Tadeáš Jirák (V. B), který v letošním školním roce již potřetí úspěšně reprezentoval naši školu. Soutěže se zúčastnilo 22 nejúspěšnějších řešitelů školního kola. Z okresního kola vzešlo 13 úspěšných řešitelů, mezi něž patřil i Tadeáš, který se spolu s Martinem Skálou ze ZŠ Buzulucká podělil s celkovým počtem 13,5 bodu o pěkné 2. – 3. místo. Dle Tadeášových slov byly úlohy převážně slovní se zaměřením na logické myšlení. Tadeáš za krásné umístění získal nejednu cenu. Kromě knihy a dárkového poukazu mu největší radost udělaly 3D puzzle. Gratulujeme Tadeášovi k jeho úspěchu a děkujeme mu za vzornou reprezentaci školy.

    V úterý 5. dubna se konalo na ZŠ Buzulucká okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. - 8. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola: v kategorii Z6 žáci Pavel Gazdoš (VI. B) a Petra Matějková (VI. A), v kategorii Z7 Karolína Pokštefelová (VII. A) a v kategorii Z8 Martin Mňahončák (VIII. B). V silné konkurenci obsadili žáci místa v polovině výsledkové listiny. Výsledky okresního kola MO jsou k dispozici na webových stránkách DDM Teplice. Děkujeme všem žákům za snahu a reprezentaci školy.

19. 4. 2016                      Mgr. Petra Dolejšová, Mgr. Bc. Hana Amlerová


Jarní akce v mateřské škole

    Tradiční jarní tvořivá dílna se v mateřské škole konala v odpoledních hodinách v úterý 15. března 2016. Děti, jejich rodiče a prarodiče tvořili velikonoční přáníčka, různé zápichy, ptačí budky a další dekorace. Všichni si společné chvíle s dětmi hezky užili a své výrobky si odnesli domů.

    V pondělí 4. dubna 2016 zavítali do naší mateřské školy členové hasičského záchranného sboru z Teplic. Povídali si s dětmi o své práci, o různých nebezpečích, kterým čelí při hašení požáru a také o tom, co všechno musí pro výkon svého povolání umět. Potom ukázali dětem vybavení hasičského zásahového vozidla. Děti si prohlédly protipožární oděv, nůžky na stříhání plechu a další hasičskou výstroj a výzbroj. Na školním hřišti děti shlédly praktickou ukázku hašení požáru vodou z hasičské cisterny. Hasiči se přesvědčili, že děti znají důležitá telefonní čísla tísňového volání 112, 150, 155, 156, 158 a při odjezdu dětem na rozloučenou pustili sirénu.

    Úterní dopoledne dne 7. 4. 2016 navštívilo naší mateřskou školu divadlo Facka s hudebním pořadem „Já muzikant“. Za dětmi přijel dirigent, herec, muzikant a hudební skladatel v jedné osobě. Dětem představil svou hudební skladbu pro zvířátka, kterou si všichni společně zahráli na různé hudební nástroje. Děti hrály na housle, flétnu, ukulele a dokonce na heligón.

    Minulý týden naše mateřská škola jela městskou hromadnou dopravou na polodenní výlet do Zámecké zahrady v Teplicích. Všichni si v batůžku nesli malou svačinu, kterou si hned na náměstí společně snědli. Potom jsme se vypravili za zvířátky, pro které jsme donesli tvrdý chléb a pečivo, oříšky a další pamlsky. Děti byly nadšené; viděly kachny, labutě a veverky, které mohly nakrmit. Nakonec jsme se zastavili u klece s malými opičkami. Pro děti byl tento výlet příjemným zážitkem.  Další

18. 4. 2016                      Dana Horáková, Bc. Kateřina Vohánková


Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017

    Vážení rodiče. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se bude konat v pondělí 11. 4. a v úterý 12. 4. 2016 vždy od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin. Pro zajištění hladkého průběhu zápisu bez stresu a zbytečně dlouhého čekání jsme pro Vás připravili rezervační systém. Na našich webových stránkách po kliknutí na fialové tlačítko ZÁPIS DO MŠ v hlavní nabídce se Vám otevře úvodní strana elektronického formuláře, v kterém si zvolíte datum a čas zápisu Vašeho dítěte. Informace k zápisu a potřebné předvyplněné formuláře dostanete následně e-mailem.

    Jak to v naší školce vypadá? Přijďte se k nám podívat v úterý 5. 4. 2016 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 16:30 hodin si můžete prohlédnout třídy, herny a ostatní prostory. Pracovníci mateřské školy Vám rádi odpoví na Vaše dotazy týkající se předškolního vzdělávání. Těšíme se na Vás a Vaše dítě!   Další

23. 3. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová


Máme novou knihovnu

    I naše základní škola se zapojila do projektu EU OPVK výzva č. 56. V rámci šablony č. 1 s názvem „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“ jsme v 2. – 7. ročníku zavedli do výuky českého jazyka čtenářské dílny. Z prostředků tohoto projektu se zakoupilo do žákovské knihovny 1. stupně 420 nových knih, do žákovské knihovny 2. stupně 275 knih. Uvědomili jsme si, že by bylo dobré organizovat čtenářské dílny i v jiném prostředí než jsou klasické třídy, např. ve čtenářském koutku. Proto jsme s vedením školy přistoupili celkové rekonstrukci žákovské knihovny na I. stupni a zohlednili i tuto potřebu. Zahájili jsme přestavbu knihovny tak, aby vyhovovala i požadavkům čtenářského koutku. Kromě nové výmalby, nového lina a nového nábytku, jsme zakoupili i dětmi tolik oblíbené sedáky, aby si mohly číst na zemi. Máme radost z toho, že ohlasy dětí, kterým je knihovna určena, jsou pozitivní a rády do ní chodí číst. Našim žákům přejeme, aby si našli knihy, které je budou bavit a aby se četba stala jednou z jejich pravidelných oblíbených činností.   Další

21. 3. 2016                      Mgr. Alena Štemberová


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den šestý

    Již pošesté se vám hlásíme z Pece pod Sněžkou. Dnešní den se opravdu vydařil. Absolvovali jsme za krásného slunečného počasí vysokohorskou túru po hřebenech Krkonoš. Prošli jsme se z Hnědého vrchu k Liščí louce a dále přes Lesní Boudu, Hrnčířské Boudy a Lužiny zpět k hotelu. Během cesty jsme si pořádně užili koulování a prozkoumali jsme postavené iglú. Po obědě jsme se vydali do městečka, kde jsme navštívili místní horskou službu, infocentrum a muzeum. Nakoupili jsme si různé suvenýry a naposledy vystoupali příkrý kopec k hotelu. Pobyt se nám líbil, ale také se už všichni těšíme domů. Do Teplic bychom měli přijet zítra mezi 13:00 a 14:00. Přesný čas pošleme v sms zprávě.  Další

18. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den pátý

    Hlásíme se vám z pátého dne v Peci pod Sněžkou. Počasí nám i dnes velmi přálo, bylo nejtepleji z celého kurzu, ale sníh pořád drží. První družstvo mělo v plánu slalomové závody, nakonec však dalo přednost nápadu vyjet si do vedlejšího lyžařského střediska Černá hora u Janských lázní. Zažili cestu sněžnou rolbou, vyhřívanou kabinkovou lanovkou a vyzkoušeli si jiné sjezdové tratě. Druhé družstvo pilně cvičilo oblouky pluhem (někteří dokonce i bez pluhu) a užívalo si horské sluníčko. Všem se poslední den lyžování tak líbil, že nechtěli zpět do hotelu. Zítra nás čeká procházka po hřebenech a po celém městečku Pec pod Sněžkou.  Další

17. 3. 2016                      Mgr. Michala Kučerová, Mgr. Tereza Hönigová, Bc. Marek Hönig


Vynikající úspěch našich páťáků

    Žáci pátých tříd se letos již tradičně zúčastnili počítačové soutěže INFORMÁČEK, kterou sedmým rokem pořádá ZŠ s RVIVT Teplice, Plynárenská. Letošní páťáci se v soutěži nejen neztratili, ale naopak velmi mile překvapili. V konkurenci 19 družstev se obě naše družstva umístila na stupních vítězů. Družstvo V. B ve složení Tadeáš Jirák, Michal Půhoný a Jan Nedvídek zvítězilo a umístilo se na 1. místě, družstvo V. A ve složení Martin Černík, Adéla Štěpánková a Lukáš Sedlecký se umístilo na třetím místě. Obě družstva dostala za odměnu hodnotné ceny, všem žákům k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

    Zdroj obrázku: http://www.sszdra-karvina.cz/userfiles/61/image/informatika.jpg.  Další

17. 3. 2016                      Mgr. Dana Povrazníková


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den čtvrtý

    "Zdravíme ze čtvrtého dne našeho lyžařského výcviku. Dnes jsme místo avizovaného mrazu a mlhy měli téměř čistou oblohu a slunečno. Všechny děti měly radost ze svých výkonů, protože i druhé družstvo už zvládá obloučky doprava a doleva, umí brzdit smykem a dnes celý den lyžovalo na modré sjezdovce bez zbytečných pádů. Ani první družstvo nezahálelo a trénovalo krátké a střední oblouky na červených sjezdovkách. Zároveň si družstvo zlepšilo vertikální pohyb v kolenou a práci s holemi. Zítra nás čeká poslední den lyžování na velkých sjezdovkách, chystáme slalomový závod na Klondiku, kde je k dispozici oficiální časomíra. To, jak závody dopadly, se dozvíte v zítřejší zprávě. Stay tuned!"  Další

16. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


Vybíjená 2015/2016 - okrskové kolo

    Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší základní školy se v úterý 15. března 2016 zúčastnili okrskového kola turnaje ve Vybíjené 2015/16 v II. kategorii A - otevřená družstva, které se konalo na ZŠ s RVCJ Metelkovo nám. v Teplicích. Chlapci sehráli tři zápasy s družstvy ZŠ Metelkovo nám., ZŠ Proboštov a ZŠ Maxe Švabinského. Dvakrát vyhráli a jednou prohráli s domácím týmem. Celkově se naši žáci umístili na pěkném druhém místě. Turnaj se dětem líbil, hráli fair – play. Gratulujeme za pěkné umístění v turnaji a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

    Také žákyně čtvrtých a pátých tříd se zúčastnily okrskového kola turnaje ve Vybíjené 2015/16. Na ZŠ Metelkovo nám. celkem sehrály tři zápasy: se ZŠ Metelkovo nám., ZŠ Maršovská a ZŠ U Nových lázní. Dívky porazily družstvo ZŠ U Nových lázní a dvakrát prohrály. Celkově se umístily na třetím místě. Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.   Další

16. 3. 2016                      Mgr. Kateřina Juráňová


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den třetí

    Opět se nám hlásí naši lyžaři s čerstvými zprávami a fotografiemi z výcvikového kurzu v krkonošské Peci:

    "Dnes jsme měli mlhu, zimu, chumelenici a vítr. Celý den byly teploty kolem -4°C. Všechny děti kupodivu lyžování a pohyb venku zvládly dobře, stále panovala dobrá nálada a všichni jsou v pořádku. První družstvo si procvičovalo krátký, střední a dlouhý oblouk a sjíždělo bez větších problémů prakticky všechny červené sjezdovky v areálu. Dokonce se dnes pod vedením Mgr. Kučerové dostalo na černou sjezdovku. Družstvo jí sjelo technicky docela dobře, hlavně měli všichni žáci radost, že "černou" zvládli. Druhé družstvo trénovalo na modré sjezdovce obloučky, přenášení váhy, vlnovku a jízdu na pomě. Všichni žáci z druhého družstva měli opravdovou radost ze svých pokroků. Zítra bude bohužel podle předpovědi stejné počasí a program pro obě družstva zůstává podobný. Doufáme, že se zase brzy ukáže sluníčko a bude tepleji. Zdravíme všechny rodiče do Teplic!"  Další

15. 3. 2016                      Mgr. Michala Kučerová, Mgr. Tereza Hönigová, Bc. Marek Hönig


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den druhý

    Naši lyžaři mají za sebou druhý den výcvikového kurzu v Krkonoších. Všichni účastníci LVK jsou v pořádku a mají se dobře. Spolužákům a učitelům ve škole a všem doma posílají zprávu z dnešního dne a několik fotografií v odkazu Další:

    "Zdravíme naše rodiče, prarodiče a kamarády! Dnes jsme celý den strávili na lyžích za krásného slunečného počasí. Svahy jsou perfektně upravené a naše dobrá nálada nemizí. První družstvo sjíždí bez problémů modré i červené sjezdovky. Druhé družstvo cvičí jízdu v pluhu a zastavení smykem. Všichni se těšíme na zítřek na další lyžování."   Další

14. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


Projektový den „Březen – Měsíc knihy a internetu“

    Tak jako každým rokem, tak i letos se na naší škole konalo v březnu projektové vyučování k Měsíci knihy a internetu. Letos byl projektový den uspořádán v pátek 11. března a opět se do něj zapojili všichni žáci 2. stupně naší ZŠ. Ačkoliv cíl tohoto projektu bývá většinou každý rok stejný, náplň projektu byla oproti minulým letům opět jiná. Cílem byla letos totiž nejen podpora čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu o čtení knih, ale především seznámení s některými aktuálními tématy naší doby. Do školy jsme si letos pozvali současnou českou spisovatelku, publicistku a scénáristku pořadů pro děti a mládež, paní Petru Dvořákovou, která byla za svoji práci oceněna Zlatou stuhou a Cenou učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a obdržela výroční cenu Magnesia Litera. V projekčním sále naší školy proběhly s paní Dvořákovou celkem tři besedy s názvem Nebezpečná anorexie. V rámci besed se děti dozvěděly skutečné příčiny anorexie, její příznaky i to, kde hledat pomoc, pokud se s tímto problémem setkají. Beseda vycházela z knihy „Já jsem hlad“ a v jejím rámci se děti snažily pomoci dívce, která má problém s jídlem. Protože si spisovatelka touto nemocí sama prošla, dokázala s dětmi o problému velice poutavě, citlivě, ale přitom velice otevřeně diskutovat. V průběhu projektového dne však nezůstalo pouze u besedy. Žáci se s problematikou anorexie seznámili již před samotnou besedou, a to formou zhlédnutí dvou dokumentárních filmů a přečtením skutečného příběhu dívky trpící touto nemocí. Na besedu pak navázaly výtvarné a literární práce našich žáků, ze kterých si následně každá třída vyzdobila svou nástěnku. V závěru můžeme už jen podotknout, že se nám náš projektový den opět vydařil a věříme, že splnil i svůj předem vytčený cíl.

    Zdroj obrázku: http://www.radirna.cz/wp-content/uploads/2011/02/knihy.gif.

14. 3. 2016                      Mgr. Renata Vostatková


Lyžařský výcvikový kurz 2016

    V sobotu 12. 3. 2016 krátce po poledni odjelo 21 žáků 7. ročníku naší základní školy na lyžařský výcvikový kurz do Pece pod Sněžkou. V Peci si všichni naložili batohy do připravené rolby a vydali se na výšlap k hotelu Energetik. Po večeři se žáci ubytovali na pokojích a uložili se k odpočinku. Jak děti hodnotí LVK po prvním dni, se můžete dozvědět ze zprávy, kterou dnes poslaly:

    „Zdravíme všechny rodiče, babičky a dědečky z Pece pod Sněžkou! Máme se tu všichni moc pěkně, na horách se nám líbí, jídlo je vynikající, počasí taktéž. Ubytování je luxusní s televizí na pokoji a večer jdeme do bazénu. Dnes jsme měli rovnovážná cvičení na lyžích, hry a základní postoje. Pokročilí lyžaři si sjeli několikrát cvičnou louku. Učitelé nás rozdělili do družstev podle výkonnosti. Všichni se těšíme na zítřek, kdy vyrazíme na modrou sjezdovku na Zahrádky a pojedeme čtyřsedačkovou lanovkou.“   Další

13. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


Naše žákyně získala cenu ve výtvarné soutěži ke 130. výročí Moldavské horské dráhy

    U příležitosti 130. výročí Moldavské horské dráhy byla vloni vyhlášena výtvarná soutěž s názvem "Teplický Semmering očima dětí". Naše Kateřina Turková ze IV. B se umístila na 4. místě, a tak se mohla spolu s dalšími třemi učastníky z naší školy zúčastnit 8. března 2016 slavnostního vyhlášení výsledků spojeného s doprovodnými akcemi, které se konalo přímo na Moldavě. Žáci z různých škol od Mostu po Teplice vyslechli vyprávění výtvarníka Vladimíra Míky, který v roce 2008 vyzdobil halu moldavského nádraží podobiznou Adolfa Branalda, právě o tomto spisovateli, jenž na nádraží strávil několik let jako zaměstnanec Drah. Prošli okruh údolím Muldy, kolem pomníku těžby fluoritu na Moldavě, přes středověkou sklářskou huť k pomníku F. Koubka. Žáci navštívili infocentrum s knihovnou Adolfa Branalda, shlédli dokument o zaniklých vsích na Českojiřetínsku a přitom se zasytili ohřátým párkem s chlebem a hořčicí a zahřáli se horkým čajem. Potom vyslechli četbu ukázky z díla Adolfa Branalda a odpověděli na kvízovou otázku. Na závěr tohoto nabitého programu proběhlo slavnostní předávání cen k vyhlášené výtvarné soutěži. Role skvělých moderátorů akce a průvodců po okolí a historii Moldavy se ujali pánové M. Mertl a J. Setvák za Českojiřetínský spolek, a paní Kardová, místostarostka Moldavy. Pak už žáci pospíchali rychle na nádraží, aby nezmeškali vlak domů. Celkově vydařené akci přálo i počasí, takže si děti výlet opravdu užily.  Další

12. 3. 2016                      Mgr. Lenka Vochová


Žáci II. A a II. C navštívili Magistrát města Teplice

    Žáci II. A a II. C se v pondělí 22. 2. 2016 vypravili na návštěvu Magistrátu města Teplice. Prohlédli si některé prostory (podatelna, zasedací místnost zastupitelstva), dozvěděli se, co všechno pracovníci magistrátu pro občany našeho města zajišťují. V zasedací místnosti se setkali a besedovali s primátorem města panem Jaroslavem Kuberou a s jeho náměstkem Bc. Hynkem Hanzou a náměstkyní PhDr. Radkou Růžičkovou, Ph.D., kteří jsou zároveň členy teplického zastupitelstva. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, žáci se zajímali o dění ve městě, zastupitelé zase o to, co se dětem v našem městě líbí, kde si hrají, sportují a co by si přáli změnit či vylepšit. Návštěva magistrátu byla pro žáky velmi zajímavá, seznámili se pro ně s dosud neznámým prostředím, praktickým způsobem byly rozvíjeny klíčové kompetence (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální).  Další

11. 3. 2016                      Mgr. Dana Povrazníková, Mgr. Marie Fišerová


Dětská scéna 2016 - městské kolo

    Dne 23. 2. 2016 se žáci naší školy zúčastnili městského kola recitační přehlídky Dětská scéna. Soutěžilo se v několika kategoriích podle věku recitátorů. Recitační soutěž se konala v Základní umělecké škole v Teplicích. Naši školu reprezentovali Eliška Jindřichová a Eva Bannerová v I. kategorii, Lukáš Sedlecký s Nikolou Barešovou v II. kategorii, Karolína Macková v III. kategorii a Nina Radnická s Zoe Laube v nejvyšší, tedy IV. kategorii. Eliška Jindřichová porazila své soupeře s velkým přehledem. Překvapivý byl ovšem závěr soutěže. V poslední kategorii se ve vzájemném recitačním souboji utkaly naše žačky Nina Radnická a Zoe Laube. Porota se nemohla rozhodnout, které dívce přisoudí druhé místo pro postup do dalšího kola soutěže, proto musely obě dívky vystoupit na jeviště podruhé. Souboj nakonec skončil vítězstvím Zoe Laube, která bude společně s Eliškou Jindřichovou reprezentovat naši školu v okresní kole recitační soutěže. Čestné uznání za výborný recitační výkon získaly žačky Eva Bannerová a Karolína Macková. Všem oceněným a postupujícím gratulujeme. Zúčastněným budeme držet palce zase za rok v příštím ročníku oblíbené recitační soutěže!

3. 3. 2016                      Bc. Radka Kosinská


Únorové akce v mateřské školy

    V pondělí 8. února všechny děti z mateřské školy navštívily Planetárium v Teplicích. Děti se na představení těšily a jen si pohodlně sedly do křesel, začalo promítání. Nejprve se děti podívaly na tři pohádky z cyklu "Rákosníček a hvězdy". Pak se dozvěděly, jak vypadá obloha v noci, co je to souhvězdí a také jak je Slunce důležité pro život na naší planetě Zemi. Všem dětem se vyprávění líbilo a celou cestu do školky si sdělovaly své zážitky.

    Čtvrteční dopoledne 18. února bylo ve znamení masopustního veselí, ke kterému neodmyslitelně patří maškarní rej. Třídy i šatny mateřské školy byly vyzdobeny pestrými balónky a krepovým papírem. Po dopolední svačince se děti převlékly do masek, které si přinesly z domova. Ve třídách tančily a soutěžily víly, berušky a princezny, k nimž se rádi přidali piráti a mnoho dalších masek. Na závěr zábavného programu nakonec každý obdržel sladkou odměnu. Dětem se celé dopoledne líbilo a ještě druhý den si nadšeně vyprávěly, co všechno při masopustu ve školce zažily.

    Zdroj obrázku: http://www.fototuristika.cz/data/wysiwyg/tips/672/image/planetárium_9.jpg.

24. 2. 2016                      Dana Horáková


Halový fotbal v SH Krupka

    Ve středu 10. února 2016 se konalo okrskové kolo halového fotbalu ve Sportovní hale v Krupce. Naši školu reprezentovali na halovém fotbalovém hřišti žáci 6., 7. a 8. ročníku. Konkrétně naší fotbalovou reprezentaci zastupovali žáci Bílý, Desenský, Doležal, Hanzlík, Sroka (všichni VI. A), Klement, Uličný (oba VI. B), Karmazín (VII. B) a Holakovský Š. (VIII. A). Chlapci sehráli několik zápasů se ZŠ Karla Čapka Krupka, Gymnáziem Duchcov, Gymnáziem Teplice a ZŠ Buzulucká Teplice. V závěrečném hodnocení skončili naši chlapci na krásném 2. místě, o které se dělili se ZŠ Buzulucká. Za reprezentaci školy jim patří velká pochvala. Především jim děkujeme za to, že zápasy sehráli v duchu fair-play, navzájem se povzbuzovali a pravidelně střídali. Zkrátka se chovali jako profesionální fotbalisté!

    Ve středu 18. února 2016 se konalo ve Sportovní hale Krupka okrskové kolo halového fotbalu starších žáků. Naši školu reprezentovali na halovém fotbalovém hřišti žáci 8. a 9. ročníků. Fotbalovou reprezentaci naší školy tvořili žáci Hrabovčák, Holakovský K., Kosinský, Strouhal, Hakr (všichni VIII. A), Beneš, Repaský (oba VIII. B), Kiezler a Zajíček (oba IX. A). Chlapci sehráli několik zápasů se ZŠ Bystřany, Gymnáziem Duchcov, ZŠ Maršovská a ZŠ Buzulucká. V závěrečném hodnocení skončili naši chlapci na 2. místě. Během zápasů předváděli bezchybné herní kombinace, dokonalou spolupráci, hráli fair-play a chovali se slušně. Za vynikající reprezentaci školy jim patří velký dík a pochvala!  Další

22. 2. 2016                      Mgr. Michala Kučerová


Regionální knihovna Teplice
Základní škola a Mateřská škola
Teplice, Koperníkova 2592

IČO: 63788152, IZO: 102465363, RED-IZO: 600084655
    www.zskopernikova.cz
  bankovúčet č. 743470257/0100